Logo gemeente Deventer

Ondernemen in Deventer

Taxi

Ondernemen in Deventer

In Deventer is het goed ondernemen. De stad is uitstekend te bereiken via weg, rail en water. Dankzij de ligging aan de A1, die de Randstad met Duitsland verbindt, is Deventer ook aantrekkelijk voor internationale ondernemingen.

 

Advies, innovatie en ontwikkeling

Verschillende organisaties geven ondernemers advies. U kunt bijvoorbeeld terecht bij het Ondernemersplein, het Ondernemershuis of bij het Bedrijvenloket. Ondernemers kunnen terecht bij het Ondernemershuis voor steun en begeleiding. Er zijn in Deventer een aantal organisaties die u als ondernemer helpen bij de innovatie en ontwikkeling van uw product of dienst.

Bijstand voor zelfstandigen

Wilt u een bedrijf starten vanuit dreigende werkloosheid of arbeidsongeschiktheid? Hebt u een bedrijf en te weinig inkomen om van te leven? Of wilt u stoppen met uw bedrijf? Misschien komt u in aanmerking voor bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

Netwerken

Er zijn veel redenen om in Deventer te ondernemen, zoals een inspirerend ondernemersklimaat en een goed opgeleide beroepsbevolking. Deventer is een netwerkstad, waar ondernemers elkaar steeds makkelijker vinden. Dat geldt zowel voor grote bedrijven (Deventer Kring van Werkgevers), het midden- en klein bedrijf (MKB), als voor zelfstandigen zonder personeel. Zo heeft Deventer de grootste lokale MKB-vereniging van Nederland: MKB Deventer. En het Nieuw Deventer Circuit heet nieuwe ondernemers welkom.
 

Onderzoek en beleid

In haar economisch beleid streeft de gemeente naar een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Via onderzoeken volgt de gemeente belangrijke ontwikkelingen in de stad, in de regio, maar ook landelijk en internationaal. Vertegenwoordigers van bedrijfsleven, gemeente, onderwijs en onderzoek en andere publieke partners hebben bijgedragen aan DEvisie2020, een visie die de richting van het economisch beleid aangeeft. Deventer heeft ook letterlijk ruimte om te ondernemen, dankzij de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen.

Vergunningen, personeel en opleiding

Als u wilt ondernemen, dan heeft u met vergunningen en regelingen te maken. Deventer maakt het u zo eenvoudig mogelijk, bijvoorbeeld met het bedrijvenloket waar een vaste contactpersoon met u meedenkt.

Deventer is een aantrekkelijke gemeente voor u als ondernemer en voor uw personeel. Om te werken, te wonen, te studeren en te recreëren. De combinatie van de IJssel met zijn uiterwaarden, de historische binnenstad met prima voorzieningen en een ontspannend buitengebied maken van Deventer een unieke, sfeervolle en bedrijvige stad.

Taxi

Ondernemen in Deventer