Logo gemeente Deventer

Persoonsgebonden Budget (Pgb)

Samen met een medewerker van Team Toegang Wmo kijkt u in een gesprek naar wat u zelf kunt, wat uw netwerk kan doen en welke ondersteuning u nodig heeft. U kunt iemand meenemen naar dit gesprek die u kent (bijvoorbeeld een familielid of een onafhankelijke cliƫntondersteuner).

U kunt een aanvraag indienen voor een maatwerkvoorziening als het blijkt dat u dit nodig heeft. De ondersteuning kunt u aanvragen in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb). Dit is een bedrag waarmee u zelf uw ondersteuning kunt inkopen.

Lees meer over de rechten en plichten voor een persoonsgebonden budget (pgb).

Pgb-vaardig

Om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget (pgb) moet u pgb-vaardig zijn. Dit betekent dat u weet welke zorg u nodig heeft en hoe u afspraken maakt met een zorgverlener. Om te voorkomen dat u in problemen komt controleert Team Toegang Wmo of u pgb-vaardig bent.  (Denk hierbij aan de verkeerde zorgaanbieder inkopen die niet de juiste ondersteuning biedt).

Budgetbeheerder

Als u iemand anders graag uw administratie wilt laten regelen dan kunt u een budgetbeheerder aanstellen. (De budgetbeheerder mag u zelf aanstellen als deze persoon aan de voorwaarden voldoet). Uw budgetbeheerder vertegenwoordigt u bij de SVB. Het is belangrijk om afspraken te maken wie keuzes maakt over uw ondersteuning en daarnaar handelt. Let op: uw budgetbeheerder moet pgb-vaardig zijn.

Budgetplan

Doel pgb-budgetplan
In het pgb-budgetplan geeft u in eigen woorden aan waarom en hoe u het persoonsgebonden budget (pgb) wilt inzetten. Het budgetplan helpt u om doelen te stellen en om straks met uw zorgverlener afspraken te maken over de zorg. Om in aanmerking te komen voor een pgb moet u zelf overzicht kunnen houden over uw zorg. U vult daarom zelf het budgetplan in.

Bespreken budgetplan
Het budgetplan bespreekt u met een medewerker van Team Toegang Wmo. U krijgt advies over uw pgb-vaardigheid en er wordt gekeken of de kwaliteit van de ondersteuning geschikt is voor het doel van de pgb.

Ondersteuning inkopen
Als u ondersteuning in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb) toegekend heeft gekregen moet u zelf uw ondersteuning inkopen. Kijk op Extra informatie pgb voor meer informatie over het inkopen van ondersteuning.

Meer informatie

 

Contact Team toegang Wmo

Team Toegang Wmo is bereikbaar via:

U kunt ook contact opnemen via het contactformulier