Logo gemeente Deventer

Zorg en ondersteuning

Lukt het u minder goed om uzelf te redden in het dagelijks leven? En lukt het u niet om zelf hulp te regelen, bijvoorbeeld via familie, vrienden of vrijwilligers? Neem dan contact op met Team Toegang Wmo.

We kijken samen met u wat u wel en niet kan. Soms komt u in aanmerking voor hulp vanuit de Wmo.

 

Probeer eerst zelf hulp te vinden

Kijk bijvoorbeeld of u familie, vrienden, buren, of bekenden hebt die u kunnen helpen. Soms zijn er in de buurt ook vrijwilligers die u kunnen helpen of voorzieningen waar u gebruik van kan maken. Bekijk de tips om zelf hulp te regelen:

 

Lukt het u niet om zelf hulp te regelen?

Neem dan contact op met Team Toegang Wmo. U kunt op de volgende manieren contact opnemen:

 

Over de Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Soms lukt dat niet op eigen kracht. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen met een lichamelijke beperking, mensen in een isolement of mensen met een verstandelijke beperking. Zij hebben soms ondersteuning nodig vanuit de Wmo.

 

Het gesprek

Een Wmo-coach bespreekt met u wat u op eigen kracht kunt oplossen. En bekijkt ook of er andere oplossingen zijn die u kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan een maaltijdservice, automaatje of scootmobielpool. Is uw probleem hiermee nog niet opgelost? Dan is een maatwerkvoorziening mogelijk. Dit is voor iedereen anders en een persoonlijke oplossing.

Voorbeelden van een maatwerkvoorziening zijn: begeleiding thuis, dagbesteding, huishoudelijke ondersteuning, een vervoersvoorziening (zoals een scootmobiel of driewielfiets), regiotaxi-pas, een rolstoel, woonvoorzieningen (zoals een aanpassing van uw woning of traplift) of kortdurend verblijf.

 

U mag iemand meenemen naar het gesprek

Dit kan iemand zijn uit uw persoonlijke netwerk, zoals een familielid of een vriend.  Kan er niemand mee uit uw eigen omgeving, dan kunt u een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen. Deze hulpverlener denkt met u mee en helpt u om zaken te regelen bij de gemeente. De hulp is gratis. Bekijk meer informatie over cliëntondersteuning.