Logo gemeente Deventer

Zorg en ondersteuning in Deventer

Lukt het u minder goed om uzelf te redden in het dagelijks leven, of om mee te doen in de maatschappij? U heeft bijvoorbeeld moeite met lopen of kun geen zware dingen tillen. En lukt het u niet om zelf hulp te regelen, bijvoorbeeld via familie, vrienden of vrijwilligers?

Neem dan contact op met Team Toegang Wmo. We kijken dan samen met u wat u wel en niet kan. 

 

Eigen kracht

Voor u hulp bij de gemeente aanvraagt, moet u proberen in uw eigen omgeving hulp te vinden. Door bijvoorbeeld met uw familie, vrienden of buren op zoek te gaan naar iemand die u helpt bij het huishouden. Of zelf een hulpmiddel zoals een drempelhulp, beugel of douchestoel te kopen.

De volgende websites helpen u op weg met informatie en ondersteuning op het gebied van wonen, geldzaken, zorg, vervoer en meedoen. 

 

Team Toegang Wmo

Lukt het u niet om zelf hulp te regelen? Dan kunt u zich melden voor ondersteuning bij Team Toegang Wmo. U kunt op de volgende manieren contact opnemen:

 

Over de Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Soms lukt dat niet op eigen kracht. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen met een lichamelijke beperking, mensen in een isolement of mensen met een verstandelijke beperking. Zij hebben soms ondersteuning nodig vanuit de Wmo.

 

Het gesprek

Een Wmo-coach bespreekt met u wat u op eigen kracht kunt oplossen. En bekijkt ook of er andere oplossingen zijn die u kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan een maaltijdservice, automaatje of scootmobielpool. Is uw probleem hiermee nog niet opgelost? Dan is een maatwerkvoorziening mogelijk. Dit is voor iedereen anders en een persoonlijke oplossing.

Voorbeelden van een maatwerkvoorziening zijn: begeleiding thuis, dagbesteding, huishoudelijke ondersteuning, een vervoersvoorziening (zoals een scootmobiel of driewielfiets), regiotaxi-pas, een rolstoel, woonvoorzieningen (zoals een aanpassing van uw woning of traplift) of kortdurend verblijf.

 

U mag iemand meenemen naar het gesprek

Dit kan iemand zijn uit uw persoonlijke netwerk, zoals een familielid of een vriend.  Kan er niemand mee uit uw eigen omgeving, dan kunt u een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen. Deze hulpverlener denkt met u mee en helpt u om zaken te regelen bij de gemeente. De hulp is gratis. Bekijk meer informatie over cliëntondersteuning.