Zorg in Deventer

De gemeente zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Deventer wil dit dicht bij u in de wijk organiseren. Daarvoor zijn er de volgende teams:

Voor Elkaar teams

In de gemeente Deventer zijn er 9 Voor Elkaar teams. Ieder team bestaat uit professionals van De Kern, MEE IJsseloevers, Raster en Solis. Het team zet zich in voor een fijne wijk, waar iedereen de kans krijgt om te leren, talenten en ideeën te ontwikkelen en waar aandacht is voor elkaar. U vindt Voor Elkaar in uw wijk op de kaart door uw postcode in te vullen.  Kijk voor meer informatie op de website van Voor Elkaar teams. 

Team Toegang Wmo

Het team Toegang Wmo bestaat uit professionals van de gemeente Deventer. Bij Team toegang Wmo kunt u terecht voor ondersteuning om thuis te blijven wonen. Welke ondersteuning u krijgt hangt af van uw situatie.

Hoe werkt het?

Het aanvragen van zorg en ondersteuning doet u in drie stappen.

Stap 1: Neem contact op met team Toegang Wmo
Neem contact op met Team Toegang Wmo. Dit doet u door te bellen naar 0570 – 69 53 99 of stuur een e-mail naar toegangwmo@deventer.nl. U kunt ook een meldingsformulier (Pdf, 415 KB) invullen. 

Stap 2: Ga in gesprek
Na uw melding gaat u in gesprek met een medewerker van team Toegang Wmo. Dit heet een keukentafelgesprek. Het gesprek vindt binnen 6 weken na uw melding plaats. Samen met u bespreekt de medewerker:

  • Uw situatie
  • Wat u zelf kunt doen
  • Wat familie/vrienden/buren kunnen doen
  • Welke zorg en/of ondersteuning u nodig heeft

Als u wilt kunt u iemand meenemen naar dit gesprek. Dit kan zijn iemand uit uw eigen omgeving of een Onafhankelijke Cliëntondersteuner.

Stap 3: Een ondersteuningsplan maken
U krijgt een verslag van het gesprek. Dit heet een ondersteuningsplan. Op basis van dit plan neemt de gemeente binnen 2 weken een besluit. U ontvangt een brief of u ondersteuning krijgt en welke ondersteuning u krijgt.

Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om zelf een plan in te dienen en deze te bespreken met de wmo-coach.

Hoe vindt u een onafhankelijke cliëntondersteuner?

Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina Onafhankelijke cliëntondersteuning.

Zorg in natura of Pgb

Tijdens het keukentafel gesprek kunt u aangeven welke soort ondersteuning u wilt. Dit kan zijn:

1. Zorg in natura
Deze zorg wordt geleverd door aanbieders waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten. De gemeente regelt de ondersteuning voor u. Op de website www.deventerwijzer.nl vindt u informatie over de aanbieders. 

2. Persoonsgebonden budget (Pgb)
Een Pgb is een bedrag waarmee u zelf uw ondersteuning kunt regelen. Als u kiest voor een Pgb wordt u budgethouder. U houdt zelf uw administratie bij.

Handige links voor meer informatie over het Pgb:

Eigen bijdrage Wmo

In veel gevallen betaalt u een eigen bijdrage van €19,-  per maand. Lees meer over de eigen bijdrage op de website van het CAK of neem contact op met team Toegang Wmo via 0570- 69 53 99 of toegangwmo@deventer.nl.

Meer over

English Deutsch