Logo gemeente Deventer

Platteland

Vitaal platteland

Het platteland neemt in de gemeente Deventer een bijzondere plaats in. Om het buitengebied van Salland vitaal te houden, werkt Deventer samen met andere gemeenten, het waterschap en de provincie. Dit ziet u bijvoorbeeld terug in gezamenlijke bestemmingsplannen en subsidieregelingen.

Lees meer

De Kracht van Salland

Salland is een prachtig gebied in het westen van Overijssel. Onder de noemer De Kracht van Salland werkt een hecht netwerk van vrijwilligers en organisaties aan nieuwe ontwikkelingen in het gebied.

Lees meer

Erfcoach gemeente Deventer

In het buitengebied van de gemeente Deventer zijn 2 erfcoaches van provincie Overijssel actief: Martine van Burgsteden en Niek Oude Scholten. De erfcoaches bevorderen dat het prettig wonen, werken en leven blijft op het platteland. Agrariƫrs en andere erfeigenaren kunnen een beroep op hen doen.

Lees meer

Kansen uit buiten

In 2018 heeft de gemeenteraad hoofdlijnen voor de herziening van het Rood voor Rood-beleid vastgesteld. Burgemeester en wethouders hebben deze hoofdlijnen in opdracht van de gemeenteraad verder uitgewerkt in de regeling 'Kansen uit buiten'.

Lees meer