Over deze website

De website van de gemeente Deventer is er voor informatie en voor dienstverlening.

De gemeente Deventer is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. U mag er op rekenen dat de informatie kloppend is en actueel.

Verkeerde informatie?

Wij doen ons best om alle informatie goed weer te geven. Toch kan het gebeuren dat er verkeerde of verouderde informatie op de website staat. Wilt u het ons laten weten als er iets niet klopt op de website? Met uw hulp kunnen wij de website verbeteren.

U kunt bellen of mailen. Kijk daarvoor op onze contactpagina. Binnen 2 werkdagen zullen wij uw melding behandelen en eventueel actie ondernemen.

Privacy

Gemeente Deventer maakt voor haar website www.deventer.nl en haar subsites gebruik van privacyregels. Samengevat houden deze regels in, dat wij informatie die u ons geeft vertrouwelijk behandelen. Gegevens over u of uw adres worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Om de website verder te verbeteren en onze dienstverlening te optimaliseren, verzamelen en analyseren wij anonieme gegevens over het gebruik van de website. Het gaat onder meer om het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina's u heeft bezocht. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

Wij gebruiken IP-adressen en cookies niet om u persoonlijk te identificeren en onze cookies kunnen ook niet gebruikt worden om u op websites van derden te identificeren. Persoonsinformatie wordt alleen gebruikt voor de beantwoording van vragen of suggesties.

Toegankelijkheid

Gemeente Deventer voldoet aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Lees onze toegankelijkheidsverklaring.

Beveiliging

Deventer hecht veel belang aan de beveiliging van haar systemen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat er een zwakke plek in 1 van onze systemen te vinden is. Wanneer u een zwakke plek ontdekt, horen wij dit graag van u, zodat wij snel maatregelen kunnen nemen. Hoe u dit kunt melden en welk beleid wij hanteren, leest u op Responsible Disclosure.

English Deutsch