Logo gemeente Deventer

Rioolheffing betalen

De bewoner of huurder van een pand die gebruikmaakt van de gemeentelijke riolering, betaalt rioolheffing. De opbrengst van de rioolheffing gebruikt de gemeente voor het beheren, onderhouden en verbeteren van het rioolstelsel.

Tarieven 2024

A 0 m3 tot en met 500 m3 € 191,64
B 501 m3 tot en met 1.500 m3 € 369
C 1.501 m3 tot en met 3.000 m3 € 708
D 3.001 m3 tot en met 5.000 m3 € 1.173
E 5.001 m3 tot en met 7.500 m3 € 1.668
F. 7.501 m3 tot en met 10.000 m3 € 2.100
G. 10.001 m3 tot en met 15.000 m3 € 2.655
H. 15.001 m3 tot en met 30.000 m3 € 3.705
I. 30.001 m3 en meer m3 € 4.941

 

Heeft u een vraag over uw belastingaanslag?

Geef het aan via het formulier snelantwoord@dowr.nl of scan de QR-code op uw belastingaanslag of persoonlijke belastingpagina. Dat kan tot en met 24 maart 2024.

Vermeld waarom u reageert. Binnen een paar werkdagen ontvangt u een antwoord op uw vraag. Bent u het niet eens met dit antwoord, dan kunt u binnen de wettelijke termijnen bezwaar maken. Deze termijn loopt tot en met 8 april 2024.

Bezwaar maken

Heeft u uw vraag gesteld via het formulier snelantwoord@dowr.nl of de QR-code? Dan hoeft u nog geen bezwaar te maken. Wacht u eerst het antwoord af en maak daarna eventueel bezwaar.

De Regionale belastingsamenwerking legt alleen een aanslag rioolheffing op aan de gebruiker van een woning of bedrijfspand.

Verhuizing

  • Bij verhuizing naar een andere gemeente of vertrek naar het buitenland bent u geen rioolheffing meer verschuldigd met ingang van de maand volgend op uw verhuisdatum.
  • Bij verhuizing binnen de gemeente verandert er niets aan de aanslag rioolheffing.

Heeft u vragen? Mail, bel of kom langs.