Logo gemeente Deventer

Terrassen in Deventer

Gemeente en horecaondernemers werken samen aan een fraai en gastvrij stadsbeeld op de terrassen in de binnenstad.

In 2011 is het Terrassenplan (pdf, 7,3 MB) opgesteld. (Dit is nog geldend in 2023.) Samen is gekozen voor eenheid in de beeldbepalende elementen: parasols, schermen en situering van de terrassen. Er is een terrascommissie die toetst of ieders keuze van tafels, stoelen en andere elementen past bij de stijlvolle uitstraling. Daarnaast is de markt zo ingedeeld dat de buitenste kramen naar de terrassen staan. De afmetingen van de terrassen zijn op elkaar afgestemd, zodat er een mooie terraslijn is. Doorzichtige windschermen scheiden de terrassen maar binden ze ook. In maart 2016 verleende de gemeente de collectieve vergunning voor de parasols op de Brink. De meeste ondernemers hebben hieraan meegedaan.

 

Aanpassingen Terrassenplan

De horecaondernemers aan de Brink hebben samen een voorstel gedaan aan de gemeente met enkele aanpassingen op het reclame-/uitstallingenbeleid. Dit gaat vooral over de afmetingen van onder meer menukaarten en sandwichborden. De gemeente kan zich vinden in de voorgestelde wijzigingen. Hoofdregel is een maximum oppervlakte van 2 vierkante meter aan borden per terras.

Woensdag 5 oktober 2016 heeft de gemeente op uitnodiging van de ondernemers een presentatie gegeven over het terrassenplan, de afspraken en de regels. Ondernemers die hier nog vragen over hadden konden zich aanmelden voor een gesprek. Onze medewerkers gaven aan of het terras aan de afspraken voldoet of wat men daarvoor nog kan doen.

De gemeente ziet nu ook weer toe op de naleving van de afspraken.

Op 5 juli 2016 zijn nieuwe beleidsregels in werking getreden. U kunt de Beleidsregels terrassen 2016 online bekijken. Deze zijn nog van kracht in 2023.

 

Welke borden zijn toegestaan op de terrassen op de Brink?

De hoofdregel is: een maximum oppervlakte van 2 m2 aan borden.

Dit mag optioneel verdeeld worden in:

 • 1 permanent bevestigde, eventueel verlichte, menukaart van maximaal 0,20 m2 aan de gevel;
 • Een losse standaard van bescheiden omvang (1 A-viertje) met daarop de menukaart, gedurende de openingstijden van het terras;
 • Meerdere losse borden (maximaal 30 cm uitstekend) aan de gevel van maximaal 0,80 m2 per bord;
 • Meerdere losse menuborden (sandwichbord of krijtbord) van maximaal 0,80 m2 per bord tijdens de openingstijden van het terras;
 • Op de losse borden is alleen reclame voor het eigen horecabedrijf toegestaan. De reclame bevat alleen naam en/of logo van de onderneming.

 

Bredere terrassen tijdens evenementen

Op sommige locaties bestaat een mogelijkheid voor bredere terrassen tijdens evenementen. Als de buurman dat goed vindt en u voldoet aan de spelregels, kan tijdens bepaalde evenementen het terras ook daar worden uitgezet. Dit vraagt een vergunning. Meer informatie staat in Voortgang terrassenplan februari 2016 (pdf, 57 KB).

 

Live-cooking, akoestische livemuziek en latere sluiting

Gedurende het terrasseizoen mogen terrassen op de Brink, Grote Kerkhof en Grote Poot op donderdag, vrijdag en zaterdag tot 02.00 uur open in plaats van tot 01.00 uur. Hiervoor heeft u een terrasvergunning en een ontheffing sluitingstijden nodig.

Ook is in die periode op de horecapleinen in de binnenstad live-cooking en akoestische livemuziek mogelijk.

 • Live-cooking is de hele week toegestaan van 16.00 tot 22.00 uur.
 • Live-muziek is mogelijk van vrijdag tot en met zondag van 16.00 tot 22.00 uur.
 • De activiteiten moeten kleinschalig zijn en mogen geen (geur)hinder of overlast veroorzaken.
 • De activiteiten zijn niet toegestaan gelijktijdig met C-evenementen en eventueel nader te bepalen evenementen.
 • De muziek mag niet worden versterkt en er is 1 optreden per plein/per week toegestaan (de ondernemers moeten dit zelf afstemmen).
 • Voor live-cooking zijn de brandveiligheidsvoorwaarden (naast de algemeen geldende voorwaarden): geen keukens, alleen op gas en elektra, geen open vuur en geen vuurkorven.

De activiteiten moeten worden gemeld via horeca@deventer.nl. Horeca buiten de pleinen kan incidenteel toestemming vragen.