Logo gemeente Deventer

Verklaring van huwelijksbevoegdheid of ongehuwdheid aanvragen

Als u in het buitenland wilt trouwen, kan er om een verklaring van huwelijksbevoegdheid of een ongehuwdverklaring worden gevraagd. Deze verklaringen zijn internationale documenten waarin staat dat u in het buitenland mag trouwen. Het kan verschillen welke verklaring u in welk land nodig heeft. Ook heeft u niet in elk land een verklaring nodig. Neem dus altijd contact op met de ambassade van het land waarin u wilt trouwen of met de burgerlijke stand van de plaats waarin u wilt trouwen.

Verklaring van huwelijksbevoegdheid

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid is een verklaring van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Hiermee geeft de ambtenaar aan, dat er volgens het Nederlandse recht geen bezwaar is tegen het huwelijk. Een verklaring van huwelijksbevoegdheid kan alleen worden afgegeven als 1 van de partners in bezit is van de Nederlandse nationaliteit.
 • Als u in Nederland woont, kunt u deze verklaring aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
 • Woont u in het buitenland, maar heeft u in Nederland gewoond? Dan kunt u de verklaring aanvragen bij de gemeente van uw laatste woonplaats in Nederland.
 • Woont u niet in Nederland en heeft u ook nooit in Nederland gewoond? Dan kunt u de verklaring aanvragen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat van het land waar u gaat trouwen.

Wilt u de verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen bij de gemeente Deventer? Neem contact met ons op via telefoonnummer 14 0570.

Beide partners hebben nodig:

 • geldig legitimatiebewijs;
 • geboorteakte, te krijgen in uw geboorteplaats;
 • uittreksel basisregistratie personen (BRP) met vermelding van nationaliteit en burgerlijke staat;
 • eventueel bewijs van ontbinding van uw vorige huwelijk, te krijgen in de gemeente waar het vorige huwelijk werd gesloten of waar de vorige partner is overleden.

Of als u in het buitenland woont:

 • een bewijs dat u daar woont;
 • een bewijs van uw nationaliteit en burgerlijke staat afgegeven door de autoriteiten van dat land of door de gemeente waar u woont.

Aanvullende voorwaarden

 • als bovenstaande documenten niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld, moeten ze worden vertaald voordat u ze kunt gebruiken;
 • afhankelijk van het land van herkomst van deze documenten kan legalisatie van de stukken vereist zijn; de ambtenaar van de gemeente kan u hierover informeren.

Let op: de gemeente beoordeelt alleen originele documenten. Dus geen kopieën of scans. Stuurt u ons kopieën of scans? Dan kunnen wij alleen zeggen dat deze documenten waarschijnlijk wel of juist niet niet zullen worden geaccepteerd. Aan deze uitspraak kunt u geen rechten ontlenen. We kunnen pas een definitieve uitspraak doen als u de originele documenten toont.

Verklaring van ongehuwdheid

De ongehuwdverklaring is een internationaal afschrift Basisregistratie personen. Hierop staat uw burgerlijke staat vermeld.
 • Als u in Nederland woont, kunt u dit uittreksel aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. In Deventer kunt u dit internationaal afschrift Basisregistratie personen online aanvragen.
 • Woont u in het buitenland, maar heeft u in Nederland gewoond? Dan kunt u het uittreksel aanvragen bij een gemeente met een loket voor niet-ingezetenen.
Tarieven 2024

Verklaring van huwelijksbevoegdheid € 29
Ongehuwdverklaring (internationaal afschrift Basisregistratie personen) aanvraag online € 19,35
Ongehuwdverklaring (internationaal afschrift Basisregistratie personen) aanvraag balie/post € 22,50

Met PIN betalen heeft onze voorkeur. Betalen met creditcard is niet mogelijk.

De verklaring van huwelijksbevoegdheid is 6 maanden geldig. De geldigheid van een ongehuwdverklaring verschilt per land.

Voor een verklaring van huwelijksbevoegdheid kunt u terecht in stadhuis Deventer. In Bathmen en Schalkhaar kunt u niet terecht voor de verklaring van huwelijksbevoegdheid.

Voor een ongehuwdverklaring kunt u terecht op de locaties stadhuis DeventerBathmen en Schalkhaar.