Logo gemeente Deventer

Verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen

Als u in het buitenland wilt trouwen, kan er om een verklaring van huwelijksbevoegdheid of een ongehuwdverklaring worden gevraagd. Deze verklaringen zijn internationale documenten waarin staat dat u in het buitenland mag trouwen. Het kan verschillen welke verklaring u in welk land nodig heeft. Ook heeft u niet in elk land een verklaring nodig. Neem dus altijd contact op met de ambassade van het land waarin u wilt trouwen of met de burgerlijke stand van de plaats waarin u wilt trouwen.

Wie kunnen aan u de verklaring van huwelijksbevoegdheid afgeven?

 • als u in Nederland woont: de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van uw woonplaats;
 • als u in Nederland heeft gewoond: de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van uw laatste woonplaats in Nederland;
 • als u niet in Nederland woont of heeft gewoond: de Nederlandse ambassade of consulaat van het land waar u gaat trouwen.

Beide partners hebben nodig:

 • geldig legitimatiebewijs;
 • geboorteakte, te krijgen in uw geboorteplaats;
 • uittreksel basisregistratie personen (BRP) met vermelding van nationaliteit en burgerlijke staat;
 • eventueel bewijs van ontbinding van uw vorige huwelijk, te krijgen in de gemeente waar het vorige huwelijk werd gesloten of waar de vorige partner is overleden.

Of als u in het buitenland woont:

 • een bewijs dat u daar woont;
 • een bewijs van uw nationaliteit en burgerlijke staat afgegeven door de autoriteiten van dat land of door de gemeente waar u woont.

Wie kunnen aan u de ongehuwdverklaring (internationaal afschrift basisregistratie personen) afgeven?

 • als u in Nederland woont: de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van uw woonplaats. Wilt u in Deventer de ongehuwdverklaring aanvragen? Dat kan via de pagina Uittreksel. U vraagt dan een internationaal afschrift BRP aan;
 • als u in Nederland heeft gewoond: de ambtenaar van de Burgerlijke Stand in een gemeente met een loket voor niet-ingezetenen.

Aanvullende voorwaarden

 • als bovenstaande documenten niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld, moeten ze worden vertaald voordat u ze kunt gebruiken;
 • afhankelijk van het land van herkomst van deze documenten kan legalisatie van de stukken vereist zijn; de ambtenaar van de burgerlijke stand kan u hierover informeren.

Let op: de gemeente beoordeelt alleen originele documenten. Dus geen kopieën of scans. Stuurt u ons kopieën of scans? Dan kunnen wij alleen zeggen dat deze documenten waarschijnlijk wel of juist niet niet zullen worden geaccepteerd. Aan deze uitspraak kunt u geen rechten ontlenen. We kunnen pas een defintieve uitspraak doen als u de originele documenten toont.

Tarieven 2022
Verklaring van huwelijksbevoegdheid € 25,10
Ongehuwdverklaring (internationaal afschrift Basisregistratie personen) aanvraag online € 17,15
Ongehuwdverklaring (internationaal afschrift Basisregistratie personen) aanvraag balie/post € 20

Met PIN betalen heeft onze voorkeur. Betalen met creditcard is niet mogelijk.

De verklaring van huwelijksbevoegdheid is 6 maanden geldig. De geldigheid van een ongehuwdverklaring verschilt per land.

De voorwaarden om een verklaring van huwelijksbevoegdheid of ongehuwdverklaring aan te vragen zijn onder andere:

 • U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U of uw partner staat in deze gemeente ingeschreven of u woonde in deze gemeente voor u naar het buitenland vertrok.

Voor een verklaring van huwelijksbevoegdheid kunt u terecht in stadhuis Deventer. In Bathmen en Schalkhaar kunt u niet terecht voor de verklaring van huwelijksbevoegdheid.

Voor een ongehuwdverklaring kunt u terecht op de locaties stadhuis DeventerBathmen en Schalkhaar.