Logo gemeente Deventer

Partnerschapsregistratie

Wanneer u uw partnerschap wilt registreren, reserveert u eerst de datum van uw plechtigheid. Dit doet u bij de gemeente waar u en uw partner het partnerschap willen registreren.

Ligt de datum vast, dan doet u een melding van uw voorgenomen partnerschapsregistratie. Deze melding heet ook wel in ondertrouw gaan. U gaat in ondertrouw in de gemeente waar u het partnerschap registreert.

Ondertrouw

 • In ondertrouw gaan doet u minstens 14 dagen en maximaal 1 jaar vóór de dag van de partnerschapsregistratie.
 • U doet de melding in Deventer wanneer u uw partnerschap hier wilt registreren.

Online een melding doen

U kunt online de datum van uw plechtigheid vastleggen en in ondertrouw gaan. Tijdens het doen van de melding, voegt u de gevraagde documenten toe. Ook betaalt u direct de kosten voor de partnerschapsregistratie, de eventuele toespraak door een trouwambtenaar en het eventuele trouwboekje.

Let op: alleen als u een afspraak heeft gemaakt met de trouwambtenaar, kunt u de naam vermelden in uw melding.

Na het doen van een online melding sturen wij u aanvullende informatie toe, over bijvoorbeeld het gebruik van elkaars achternaam en de verschillende huwelijksvormen. U krijgt deze informatie via de post.

Wilt u uw geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk, dan is het niet mogelijk om online een datum vast te leggen. U hoeft ook geen melding te doen (in ondertrouw gaan). Neem contact op met Publiekscontacten via telefoonnummer 14 0570.

Persoonlijk gesprek

Het is ook mogelijk in ondertrouw te gaan tijdens een persoonlijk gesprek. U maakt hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 0570. In het persoonlijk gesprek krijgt u alle nodige informatie, bijvoorbeeld over het gebruik van elkaars achternaam of het kiezen van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Ook kunnen wij eventuele vragen direct beantwoorden. Bij het maken van een afspraak voor ondertrouw, vertellen wij u welke documenten u moet meenemen.

Schriftelijk een melding doen

U kunt ook schriftelijk in ondertrouw gaan. De documenten hiervoor vraagt u aan via telefoonnummer 14 0570.

Regel op tijd de documenten

Het kan 6 maanden tot 1 jaar duren voordat u in het bezit bent van de benodigde documenten. Vaak dienen documenten uit het buitenland te worden gelegaliseerd en/of worden vertaald door een beëdigd vertaler.

Het is verstandig tijdig te informeren welke documenten u nodig heeft voor een geregistreerd partnerschap als 1 van u beiden:

 • niet de Nederlandse nationaliteit bezit;
 • in het buitenland is geboren en uw gegevens in de gemeentelijke basisadministratie niet zijn opgenomen op grond van een geboorteakte;
 • in het buitenland getrouwd is geweest en de gegevens van de ontbinding in de gemeentelijke basisadministratie niet zijn opgenomen op grond van goedgekeurde documenten;
 • in het buitenland heeft gewoond.

Kosteloos partnerschap registreren

Op maandag kunt u in De Oostermaet om 09.00 en 09.30 uur gratis uw partnerschap registreren. Voorwaarde is dat tenminste 1 van de partners in Deventer woont. De Oostermaet is in het stadhuis op Grote Kerkhof 1. Naast de partners mogen hierbij maximaal 4 getuigen aanwezig zijn, een fotograaf en eventuele minderjarige kinderen van het paar.

Als u en uw partner beiden in de gemeente Deventer wonen en beiden kwijtschelding gemeentelijke belastingen hebben, kunt u kosteloos trouwen in het stadhuis van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur. De ruimte wordt in overleg met u gekozen en hangt af van de beschikbaarheid. Neem hiervoor contact op met de gemeente via 14 0570.

Kosten officiële locaties partnerschapsregistratie

In de gemeente Deventer zijn verschillende officiële locaties voor trouwen en partnerschapsregistratie. De kosten vindt u op de pagina's over deze locaties:

Hotel Gaia
Van Marlehuis
Pillows Luxury Boutique Hotel Aan De IJssel
Dorpskerk Diepenveen
Boode in Bathmen
Huis Vermeer
De Fermerie
De Hereeniging
Trouwzaal stadhuis
De Oostermaet

Zelf locatie kiezen

U kunt ook uw partnerschap registreren op een door u zelf gekozen locatie. De locatie moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Onder het tabblad Bijzonderheden leest u hier meer over. Ook bij een zelf gekozen locatie zijn er kosten. U vindt deze kosten op de pagina Trouwlocaties.

 

Uittreksel partnerschapsregistratie

€ 15,70

 1. U kunt pas een partnerschap laten registreren als eventuele voorgaande registraties en/of huwelijken formeel zijn ontbonden.
 2. Er mag geen te nauwe bloedverwantschap bestaan.
 3. U kunt een partnerschap laten registreren als u beiden 18 jaar of ouder bent. Bent u (en/of uw partner) 16 of 17 jaar oud, dan heeft u toestemming nodig van uw ouders of uw voogd. Indien de vrouw een kind heeft of een verklaring van een arts kan overleggen waaruit blijkt dat zij zwanger is kan ook een uitzondering worden gemaakt.
 4. Er mag nooit sprake zijn van dwang.
 5. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming van de curator nodig.
 6. Als u beiden een vreemde nationaliteit heeft en beiden geen woonplaats in Nederland heeft, kunt u geen aangifte partnerschapsregistratie doen in Nederland en kan er geen partnerschapsregistratie plaatsvinden.

Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, dan kunt u de minister van Veiligheid en Justitie om speciale toestemming vragen.

De gemeente let op de nationaliteit van de aanvragers. Niet alle landen accepteren namelijk partnerschapsregistratie.

Partnerschapsregistratie in Deventer

In de gemeente Deventer kunt u in ondertrouw gaan in het stadhuis op Grote Kerkhof 1.

U kunt een ambtenaar van de burgerlijke stand (trouwambtenaar) vragen voor het voltrekken van uw geregistreerd partnerschap. Dit is niet verplicht, u kunt ook Publiekscontacten een ambtenaar laten aanwijzen. Daarnaast kunt u een trouwambtenaar uit een andere gemeente laten aanwijzen voor 1 dag. Lees meer op de pagina Trouwambtenaren.

Zelf een trouwambtenaar uitkiezen

Heeft u voorkeur voor een trouwambtenaar? Neem eerst contact op met hem/haar. Daarna kunt u de naam van de trouwambtenaar doorgeven bij uw digitale reservering. Een overzicht van de trouwambtenaren vindt u op de pagina Trouwambtenaren.

Officiële trouwlocaties

In Deventer zijn een aantal officiële locaties waar u uw partnerschap kunt registreren. Lees meer over deze locaties, de kosten en de mogelijkheden op de pagina Trouwlocaties. Het is soms ook mogelijk uw partnerschap te registreren op andere tijden dan vermeld op de pagina's. Neem hiervoor contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0570.

Zelf locatie kiezen

U kunt ook uw partnerschap registreren op een door u zelf gekozen locatie. Deze locatie moet wel liggen in de gemeente Deventer en voldoen aan de openbare orde en goede zeden. De openbare plechtigheid moet toegankelijk zijn voor iedereen. Als de plechtigheid in de openlucht is, moet u zorgen voor een uitwijklocatie bij slecht weer. Een tent geldt niet als uitwijklocatie. Meer informatie over de kosten en het aanvraagformulier vindt u op de pagina Trouwlocaties.

De vermelde kosten gaan uit van de meest voorkomende tijden. Wilt u uw partnerschap op een andere tijd registreren, bijvoorbeeld 's avonds of 's nachts? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0570.

Getuigen

Bij een partnerschapsregistratie moeten minimaal 2 en maximaal 4 meerderjarige personen als getuige optreden. U kunt ook gebruik maken van de mogelijkheid om getuigen van gemeentewege te nemen. Dit betekent dat de gemeente voor de getuigen zorgt. Dit kost € 36 per getuige.

Parkeren

Parkeren kan bij sommige officiële trouwlocaties lastig zijn. Informeer bij uw trouwlocatie naar de mogelijkheden.

Partnerschapsboekje

Een partnerschapsboekje is niet verplicht. Op de pagina Trouwboekje vindt u informatie over de uitvoeringen, kosten en mogelijkheden.

Toespraak

Wilt u dat een trouwambtenaar een toespraak houdt tijdens uw ceremonie, dan betaalt u daarvoor € 102. Dit bedrag komt extra bij de kosten voor de trouwlocatie. U mag een voorkeur uitspreken voor een trouwambtenaar.

Houdt de trouwambtenaar geen toespraak of wordt deze gedaan door een genodigde? Dan betaalt u niets extra's. U kunt alleen geen voorkeur uitspreken voor een trouwambtenaar.

Geluidsopname

In de trouwzaal van het stadhuis kunt u het registreren van uw partnerschap laten opnemen. U krijgt de geluidsopname op een USB-stick. Dit kost € 12,65 (inclusief de USB-stick).

Huwelijksvormen

Net als bij trouwen, kunt u uw partnerschap registreren in beperkte gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden. Per 1 januari 2018 registreert u uw partnerschap automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid. Registreert u uw partnerschap op huwelijkse voorwaarden, dan legt u bij de notaris de eigendommen en het vermogen vast van de beide partners afzonderlijk.

Trouwen

Behalve voor een geregistreerd partnerschap kunt u ook kiezen voor trouwen. Ook hiervoor gaat u in ondertrouw. Wilt u weten wat het verschil is tussen een geregistreerd partnerschap en trouwen? Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie.

Geregistreerd partnerschap omzetten in trouwen

U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. In dat geval moet de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van omzetting opmaken. Dit kan in elke gemeente.

Sinds 1 maart 2009 is het niet meer mogelijk een huwelijk om te zetten in een partnerschapsregistratie.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.