Spring naar einde van Hoofdmenu Spring naar begin van Hoofdmenu

Welstandsnota

De gemeente Deventer heeft een welstandsnota opgesteld. Hierin staat kort en bondig aan welke eisen bouwprojecten in Deventer moeten voldoen.

De regels in de welstandsnota zijn er om Deventer mooi en leefbaar te houden en de uitstraling van iedere wijk te bewaren.

Welstandseisen

Als u gaat bouwen of verbouwen, heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning Bouw nodig. Een onderdeel van deze procedure is de welstandstoets. De Planadviesraad Welstand (welstandscommissie) kijkt tijdens de procedure naar de uiterlijke kenmerken van uw pand, zoals de vorm en de gebruikte materialen.

De gemeente maakt van tevoren duidelijk welke welstandseisen er gelden voor de wijk waarin u woont. Deze eisen gelden dus ook voor uw huis. Als u zich hier aan houdt, zijn er geen problemen op dit onderdeel van de toetscriteria.

Wilt u weten welke regels er gelden voor uw woning? U ziet het snel en eenvoudig op de digitale welstandskaart. Zoom in op de digitale kaart en klik uw pand aan. U krijgt een overzicht van de regels die hier gelden. U kunt ook het adres intypen: straatnaam, huisnummer en plaatsnaam (Deventer, Bathmen etc...).

Welstandstoets

Als u er voor kiest om op dezelfde manier te verbouwen als bij een andere woning in uw straat, krijgt u altijd een positief advies. Voorwaarde is wel dat deze voorbeeldverbouwing niet ouder is dan 5 jaar en dat deze is gerealiseerd met een positief welstandsadvies.

Daarnaast geeft de welstandsnota criteria voor de meest voorkomende verbouwingen, zoals dakkapellen en uitbouwen. Als uw bouwplan voldoet aan deze criteria krijgt u altijd een positief welstandsadvies. Het kan natuurlijk dat u geen standaardverbouwing wilt, maar echt iets bijzonders wilt neerzetten. In dat geval wordt uw bouwplan getoetst aan de gebiedscriteria die gelden voor uw bouwlocatie.

De bouwplannen worden ambtelijk en/of door de Planadviesraad Welstand getoetst, afhankelijk van toetsingsniveau dat vereist is voor het gebied.

De Planadviesraad Welstand kijkt sowieso altijd mee als het gaat om de verbouwing van een monument, een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht of als het pand aan een belangrijke toegangsweg in Deventer ligt. Bij deze plannen is welstand onderdeel van een complexe afweging van belangen. Om dan duidelijk te krijgen wat er wel en niet mogelijk is bij een verbouwing, gaat u in gesprek met de Planadviesraad Welstand.

Reclame

In de welstandsnota is een apart hoofdstuk opgenomen over reclame. Naast de vergunningplicht, moeten alle reclame-uitingen in Deventer voldoen aan voorwaarden wat betreft afmeting, vorm en aantal. Op de pagina Reclame leest u hier meer over.

Bouwen en verbouwen in Deventer

Voor verschillende klussen aan of rond uw woning kunt u een vergunning nodig hebben. Denk aan een verbouwing, het kappen van een boom of het aanleggen van een inrit. Via het Omgevingsloket online kunt u controleren of u voor uw klus een vergunning nodig heeft. Is dat het geval, dan kunt u daar direct een aanvraag doen.

Kijk voor meer informatie ook op de pagina omgevingsvergunning bouw en verbouw.

Monumenten

Voor eigenaren van een monument zijn er naast de eisen in de welstandsnota en de reguliere vergunningen, extra regels. Wilt u iets veranderen aan het uiterlijk van het pand? Dan heeft u daar ook vergunningen voor nodig. Verder zijn er regels voor bepaalde onderdelen van uw monument, zoals ramen, rieten daken en kleuren. Kijk op de pagina Wonen in een monument voor meer informatie.

English Deutsch