Logo gemeente Deventer

Welstandsnota

De gemeente Deventer heeft een welstandsnota opgesteld. Hierin staat kort en bondig aan welke eisen bouwprojecten in Deventer moeten voldoen.

De regels in de welstandsnota zijn er om Deventer mooi en leefbaar te houden en de uitstraling van iedere wijk te bewaren.

 

Welstandseisen

Als u gaat bouwen of verbouwen, heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Een onderdeel van deze procedure is de welstandstoets. De Planadviesraad (welstandscommissie) kijkt naar de uiterlijke kenmerken van uw pand, zoals de vorm en de gebruikte materialen.

De gemeente maakt in de welstandsnota (pdf, 10 MB) duidelijk welke welstandseisen er gelden voor de wijk waarin u bouwt. Deze eisen gelden dus ook voor uw huis. Als u zich hieraan houdt, voldoet uw bouwwerk aan redelijke eisen van welstand.

Wilt u weten welke regels er gelden voor uw woning? U ziet het snel en eenvoudig op de welstandskaart. Zoom in op de digitale kaart en klik uw pand aan. U krijgt een overzicht van de regels die hier gelden. U kunt ook het adres intypen: straatnaam, huisnummer en plaatsnaam (Deventer, Bathmen etc...).

 

Hoger bouwen

De vraag naar ruimte is groot. Dat betekent dat we de bestaande ruimte in stad en dorpen goed moeten gebruiken. Door hoger te bouwen kan de ruimte beter gebruikt worden. Tegelijk moeten de ruimtelijke kwaliteiten van Deventer, zoals het stadsgezicht, goed beschermd worden. Hiervoor is de Visie op Hoger Bouwen in Deventer (pdf, 32 MB) opgesteld. Deze Visie geeft aan op welke plekken er gedacht kan worden aan hoger bouwen, welke maximale hoogtes kunnen gelden en aan welke eisen voldaan moet worden. De Visie op hoger bouwen in Deventer geldt als onderdeel en uitwerking van de Welstandsnota.

 

Welstandstoets

Als u er voor kiest om op dezelfde manier te verbouwen als bij een andere woning in uw straat, krijgt u altijd een positief advies. Voorwaarde is wel dat deze voorbeeldverbouwing niet ouder is dan 5 jaar en dat deze is gerealiseerd met een positief welstandsadvies.

Daarnaast geeft de welstandsnota criteria voor de meest voorkomende verbouwingen, zoals dakkapellen en uitbouwen. Als uw bouwplan voldoet aan deze criteria krijgt u altijd een positief welstandsadvies. Het kan natuurlijk dat u geen standaardverbouwing wilt, maar echt iets bijzonders wilt bouwen. In dat geval wordt uw bouwplan getoetst aan de gebiedscriteria die gelden voor uw bouwlocatie.

De bouwplannen worden ambtelijk en/of door de Planadviesraad getoetst, afhankelijk van toetsingsniveau dat vereist is voor het gebied. U kunt ook een gesprek aanvragen voordat u de vergunning aanvraagt. Dat kan helpen om uw plan beter en sneller gerealiseerd te krijgen.

De Planadviesraad kijkt sowieso altijd mee als het gaat om de verbouwing van een monument, een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht of als het pand aan een belangrijke toegangsweg in Deventer ligt. Bij deze plannen is welstand onderdeel van een complexe afweging van belangen. Om dan duidelijk te krijgen wat er wel en niet mogelijk is bij een verbouwing, gaat u in gesprek met de Planadviesraad.

 

Vergaderingen Planadviesraad

De Planadviesraad vergadert elke 2 weken op donderdagochtend. De vergaderingen zijn openbaar en u bent welkom. U kunt de agenda online bekijken. Deze wordt meestal de maandag voor de vergadering gepubliceerd.

 

Reclame

Voor reclames aan winkels en bedrijven heeft Deventer een aparte reclamenota. Naast de vergunningplicht, moeten alle reclame-uitingen in Deventer voldoen aan voorwaarden wat betreft afmeting, vorm en aantal. Op de pagina Reclame leest u hier meer over.

 

Bouwen en verbouwen in Deventer

Voor verschillende klussen aan of rond uw woning kunt u een vergunning nodig hebben. Denk aan een verbouwing, het kappen van een boom of het aanleggen van een inrit. Via het Omgevingsloket kunt u controleren of u voor uw klus een vergunning nodig heeft. Is dat het geval, dan kunt u daar direct een aanvraag doen.

Kijk voor meer informatie ook op de pagina omgevingsvergunning bouw en verbouw.

 

Binnenstad

De binnenstad van Deventer is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Daarom gelden aanvullende regels voor de beeldkwaliteit. Hiervoor is het Beeldkwaliteitsplan Deventer binnenstad (pdf, 7,5 MB) opgesteld. Dit is te zien als verbijzondering van de welstandsnota. De gemeente gebruikt het Beeldkwaliteitsplan Binnenstad om te beoordelen of een vergunning verleend kan worden.

 

Monumenten

Voor eigenaren van een monument zijn er naast de eisen in de welstandsnota en de reguliere vergunningen, extra regels. Wilt u iets veranderen aan het uiterlijk van het pand? Dan heeft u daar een omgevingsvergunning voor nodig. Verder zijn er regels voor bepaalde onderdelen van uw monument, zoals ramen, rieten daken en kleuren. Kijk op Wonen in een monument voor meer informatie.

 

Nieuwe ontwikkelingen

Misschien heeft u een bouwplan in een nieuwe ontwikkeling, bijvoorbeeld een nieuwe wijk of op een voormalig bedrijventerrein dat nu woongebied wordt. In dat geval is de kans groot dat uw plan getoetst wordt aan een beeldkwaliteitsplan, dat speciaal voor uw gebied is geschreven. Het beeldkwaliteitsplan is een soort welstandsnota, speciaal voor die plek. Al deze ontwikkelingen staan ook op de welstandskaart. Hieronder vindt u een aantal beeldkwaliteitsplannen:

 

Hulp nodig bij het lezen van documenten?

Kunt u een pdf niet goed lezen? Neem dan contact op via webredactie@deventer.nl of telefoonnummer 14 0570. We bekijken samen welk alternatief wij u kunnen bieden.