Logo gemeente Deventer

Betalingsregeling voor gemeentebelastingen

Kunt u uw aanslag gemeentelijke belastingen niet op tijd betalen en komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Maak dan gebruik van een automatische incasso. Het bedrag van de aanslag wordt dan in termijnen automatisch afgeschreven van uw rekening. Per belastingjaar betaalt u de aanslag in maximaal 10 termijnen.

Is het voor u niet mogelijk gebruik te maken van automatische incasso, maar wilt u de aanslag wel in termijnen betalen? Vraag dan zo snel mogelijk een betalingsregeling of uitstel van betaling aan bij de Regionale Samenwerking Financiële Administratie.

Online aanvragen

U kunt online een betalingsregeling en/of uitstel van betaling aanvragen. U logt hiervoor in met uw DigiD.

Schriftelijk aanvragen

Een betalingsregeling en/of uitstel van betaling kunt u ook schriftelijk aanvragen door een brief te sturen naar:

Regionale Samenwerking Financiële Administratie
T.a.v. Vorderingen
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Aan de balie aanvragen

De aanvraag voor een betalingsregeling en/of uitstel van betaling kunt u ook doen bij Publiekscontacten. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 0570.

Wat heeft u nodig?

  • uw volledige naam;
  • uw volledig adres;
  • het aanslagnummer;
  • de reden waarom u geen gebruik maakt van een automatische incasso, maar een betalingsregeling aanvraagt.

Een betalingsregeling en/of uitstel van betaling vraagt u zo snel mogelijk aan. Het beste kunt u de regeling of uitstel aanvragen voor de uiterste betaaldatum van de aanslag (laatste vervaldag).

Bent u het niet eens met de beslissing over uw betalingsregeling of uitstel van betaling? Dan kunt u bezwaar maken. Dit doet u binnen 10 dagen na de datum van de bekendmaking. In uw bezwaarschrift moet u vermelden/meesturen:

  • uw naam en adres
  • de datum
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • zo mogelijk een kopie van dit besluit
  • reden van uw bezwaar
  • uw handtekening

Uw bezwaar stuurt u naar:

Regionale belastingsamenwerking
T.a.v de ambtenaar belast met de invordering
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Niet voor alle gemeentelijke belastingen is een betalingsregeling of uitstel van betaling mogelijk. Voor meer informatie belt u naar telefoonnummer 0570 - 69 33 50.

Het krijgen van een betalingsregeling of uitstel van betaling is afhankelijk van uw financiële positie. Die bepaalt tevens de vorm van de betalingsregeling of uitstel en onder welke condities u de regeling krijgt. U moet wel voor de laatste vervaldag van de aanslag uw verzoek hebben ingediend bij de Regionale Samenwerking Financiële Administratie.

Automatische incasso

Wilt u de gemeentelijke belastingen betalen in kleinere bedragen per maand? Maak dan gebruik van een automatische incasso.

Schuldsanering

Heeft u schuldsanering aangevraagd? Dan hoeft u geen uitstel van betaling aan te vragen. De Regionale Samenwerking Financiële Administratie krijgt hierover bericht van uw bewindvoerder en/of het Budget Adviesbureau Deventer (BAD).

Budget Adviesbureau Deventer

Heeft u financiële problemen en komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Neem dan contact op met het Budget Adviesbureau Deventer (BAD). Ook voor hulp bij schulden, budgetadvies, schuldhulpverlening, WSNP en persoonlijke leningen kunt u terecht bij het BAD.

Heeft u vragen? Bel, app of kom langs.