Betalingsregeling voor gemeentebelastingen

Kunt u uw aanslag gemeentelijke belastingen niet op tijd betalen en komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Maak dan gebruik van een automatische incasso. Het bedrag van de aanslag wordt dan in termijnen automatisch afgeschreven van uw rekening. Per belastingjaar betaalt u de aanslag in maximaal 10 termijnen.

Is het voor u niet mogelijk gebruik te maken van automatische incasso, maar wilt u de aanslag wel in termijnen betalen? Vraag dan zo snel mogelijk een betalingsregeling of uitstel van betaling aan bij de Regionale Samenwerking Financiële Administratie.

Online aanvragen

U kunt online een betalingsregeling en/of uitstel van betaling aanvragen. U logt hiervoor in met uw DigiD.

Schriftelijk aanvragen

Een betalingsregeling en/of uitstel van betaling kunt u ook schriftelijk aanvragen door een brief te sturen naar:

Regionale Samenwerking Financiële Administratie
T.a.v. Vorderingen
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Aan de balie aanvragen

De aanvraag voor een betalingsregeling en/of uitstel van betaling kunt u ook doen bij Publiekscontacten. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 0570.

Wat heeft u nodig?

 • uw volledige naam;
 • uw volledig adres;
 • het aanslagnummer;
 • de reden waarom u geen gebruik maakt van een automatische incasso, maar een betalingsregeling aanvraagt.

Een betalingsregeling en/of uitstel van betaling vraagt u zo snel mogelijk aan. Het beste kunt u de regeling of uitstel aanvragen voor de uiterste betaaldatum van de aanslag (laatste vervaldag).

Bent u het niet eens met de beslissing over uw kwijtschelding? Dan kunt u een beroepschrift indienen. Dit doet u binnen 10 dagen na de datum van de brief. In dit beroepschrift vermeldt u/stuurt u mee:

 • uw naam en adres;
 • de datum;
 • tegen welk besluit u bezwaar maakt;
 • zo mogelijk een kopie van dit besluit;
 • reden van uw bezwaar;
 • uw handtekening;
 • bankafschriften over een periode van 1 maand, voorzien van uw bankrekeningnummer, alle transacties en het saldo;
 • een overzicht van uw inkomen;
 • heeft u een partner, dan ook een overzicht van het inkomen van uw partner;
 • gegevens over huur of hypotheek, zorgverzekering en eventueel ontvangen of betaalde alimentatie en onderhoudsbijdrage;
 • gegevens over tegemoetkomingen auto/reiskosten werkgever;
 • gegevens over zorg- en huurtoeslagen en kindgebonden budget;
 • een overzicht van heffingskortingen en belastingteruggaven;
 • een overzicht van alle schulden, inclusief de schuldeisers en de aflossingen op de schulden.

U stuurt uw bezwaar naar de Regionale Samenwerking Financiële Administratie. U vindt het adres onder het tabblad Contact.

Niet voor alle gemeentelijke belastingen is een betalingsregeling of uitstel van betaling mogelijk. Voor meer informatie belt u naar telefoonnummer 0570 - 69 33 50.

Het krijgen van een betalingsregeling of uitstel van betaling is afhankelijk van uw financiële positie. Die bepaalt tevens de vorm van de betalingsregeling of uitstel en onder welke condities u de regeling krijgt. U moet wel voor de laatste vervaldag van de aanslag uw verzoek hebben ingediend bij de Regionale Samenwerking Financiële Administratie.

Automatische incasso

Wilt u de gemeentelijke belastingen betalen in kleinere bedragen per maand? Maak dan gebruik van een automatische incasso.

Schuldsanering

Heeft u schuldsanering aangevraagd? Dan hoeft u geen uitstel van betaling aan te vragen. De Regionale Samenwerking Financiële Administratie krijgt hierover bericht van uw bewindvoerder en/of het Budget Adviesbureau Deventer (BAD).

Budget Adviesbureau Deventer

Heeft u financiële problemen en komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Neem dan contact op met het Budget Adviesbureau Deventer (BAD). Ook voor hulp bij schulden, budgetadvies, schuldhulpverlening, WSNP en persoonlijke leningen kunt u terecht bij het BAD.

Heeft u vragen? Bel, app of kom langs.

English Deutsch