Spring naar einde van Hoofdmenu Spring naar begin van Hoofdmenu

WOZ-waarde

De Regionale Belastingsamenwerking bepaalt de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond volgens de Wet waardering onroerende zaken. Die waarde staat op uw beschikkings- en aanslagbiljet. De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor de aanslag onroerendezaakbelastingen. De WOZ-waarde wordt ook door de belastingdienst en het waterschap gebruikt.

De WOZ-waarde is de waarde als het pand verkocht zou worden op de waardepeildatum 1 januari 2018.

Op het beschikkings- en aanslagbiljet staat de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of grond vermeld. Dit biljet ontvangt u elk jaar.

Taxatieverslag

De onderbouwing van uw WOZ-waarde vindt u op het taxatieverslag op uw persoonlijke belastingpagina. U kunt het taxatieverslag ook telefonisch of via e-mail opvragen.

Wij geven graag snel antwoord op al uw vragen via snelantwoord@dowr.nl. Denkt u bijvoorbeeld dat de hoogte van de WOZ-waarde niet goed is vastgesteld? Of wilt u iets anders weten over uw aanslag gemeentelijke belastingen? Dan kunt u dat aangeven via snelantwoord@dowr.nl. Dat kan tot en met 27 maart 2019. Vermeld waarom u reageert. U krijgt binnen 2 werkdagen antwoord. Bent u het niet eens met dit antwoord, dan kunt u binnen de wettelijke termijnen bezwaar maken. Deze termijn loopt tot en met 11 april 2019.

Bezwaar maken

Let op: hebt u al gemaild naar snelantwoord@dowr.nl, dan hoeft u nog geen bezwaar te maken. Wacht u eerst het antwoord af en maak daarna eventueel bezwaar.

WOZ-waarde van uw pand

De WOZ-waarde is de waarde van uw woning of bedrijfspand volgens de Wet waardering onroerende zaken. Die waarde staat op het beschikkings- en aanslagbiljet. De Regionale Belastingsamenwerking bepaalt wat uw woning waard is als het verkocht zou worden op de waardepeildatum 1 januari 2018. We bepalen de waarde alsof uw woning leeg staat en de nieuwe eigenaar er meteen in kan. Er wordt gekeken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Hierbij houden we onder andere rekening met verschillen in grootte, ligging, staat van onderhoud en bijgebouwen. De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor de aanslag onroerende zaakbelastingen. De WOZ-waarde wordt ook door de belastingdienst en het waterschap gebruikt.

Onroerendezaakbelastingen

U betaalt een eigenarengedeelte onroerendezaakbelastingen als u eigenaar bent van een woning, bedrijfspand of grond. U betaalt een gebruikersgedeelte als u gebruiker bent van een bedrijfspand.

WOZ-waarden online inzien

Op www.wozwaardeloket.nl kunt u de WOZ-waarde van woningen in uw gemeenten bekijken. De WOZ-waarden worden wekelijks bijgewerkt.

Heeft u vragen? Bel, app of kom langs.

English Deutsch