Logo gemeente Deventer

Regelgeving Evenementen

Wilt u een evenement organiseren? Hier vindt u het beleid en de beleidsregels van de gemeente. Daarnaast kunnen nog andere regelingen gelden.

 

  • Het beleid vindt u in zowel de beleidsnota als de actualisatie. De beleidsnota vormt de basis. In juli 2017 is het beleid geactualiseerd. Deze stukken kunt u beschouwen als 1 geheel.
  • De bijlagen met beleidsregels spreken voor zich.


Locaties en omgevingsplan

Op een aantal locaties rust een omgevingsplan en zijn speciale voorwaarden van toepassing. Dit geldt onder andere voor het evenemententerrein aan de Roland Holstlaan. Heeft u interesse om hier uw evenement te organiseren, neemt u dan contact op met team Evenementen van de gemeente Deventer. Voor nadere informatie: mail evenementen@deventer.nl.

 

Wet Natuurbescherming: vergunning of ontheffing

Als u een buiten-evenement organiseert, heeft u mogelijk een vergunning of ontheffing nodig op grond van de Wet natuurbescherming. De wet beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. Ook de uitstoot van stikstof is van belang. Bekijk onze samenvatting voor organisatoren van evenementen.