Regelgeving Evenementen

Wilt u een evenement organiseren? Houd dan rekening met het beleid en de beleidsregels.
  • Het beleid vindt u in zowel de beleidsnota als de actualisatie. De beleidsnota vormt de basis. In juli 2017 is het beleid geactualiseerd. Deze stukken kunt u beschouwen als 1 geheel.
  • De bijlagen met beleidsregels spreken voor zich.

Locaties en bestemmingsplan

Op een aantal locaties rust een bestemmingsplan en zijn speciale voorwaarden van toepassing. Dit geldt onder andere voor het evenemententerrein aan de Roland Holstlaan. Heeft u interesse om hier uw evenement te organiseren, neemt u dan contact op met team Evenementen van de gemeente Deventer. Voor nadere informatie: mail evenementen@deventer.nl.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Actualisatie evenementenbeleid Deventer juli 2017 975,2 KB
Beleidsnota Trots op dEVENEMENTEN 1.016,4 KB
Bijlage 1 Geluidsregels 66,0 KB
Bijlage 2 Locatieprofielen 1.258,4 KB
English Deutsch