Logo gemeente Deventer

Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen

Wijzigt er in Nederland iets in uw persoonlijke gegevens? De gemeente houdt deze wijzigingen automatisch bij in de basisregistratie personen (BRP). Hebben er in het buitenland wijzigingen in uw persoonlijke gegevens plaats, bijvoorbeeld door huwelijk, dan moet u zelf een verzoek tot wijziging indienen aan de balie Publiekscontacten. Dit is ook het geval als er adoptie of geslachtswijziging heeft plaatsgehad in het buitenland.

Als uw persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) niet kloppen, dan moeten deze worden aangepast. U kunt uw persoonsgegevens zelf controleren aan de hand van de gegevens op bijvoorbeeld uw aanslag gemeentelijke belastingen.

Wijzigingen in Nederland

Als er in Nederland iets wijzigt in uw persoonlijke gegevens, krijgt gemeente Deventer hierover bericht van de betreffende instanties. De gemeente past uw persoonlijke gegevens dan automatisch aan in de BRP. Hiervan ontvangt u per post bericht.

Wijzigingen in het buitenland

Als er in het buitenland iets wijzigt in uw persoonlijke gegevens, geeft u dit zelf door aan de balie Publiekscontacten. U neemt dan de originele documenten mee met daarop de juiste gegevens. Deze documenten moeten aan een aantal eisen voldoen. Informeer hiernaar bij Publiekscontacten via telefoonnummer 14 0570.

Wat heeft u nodig?

 • legitimatiebewijs;
 • bewijs van de juiste gegevens.

Uw gegevens zijn niet juist

 1. Zijn volgens u uw persoonsgegevens niet juist vermeld, dan geeft u dat aan bij de gemeente. Dat kan telefonisch via 14 0570 of persoonlijk bij Publiekscontacten.
 2. De gemeente plaatst bij uw persoonsgegevens een melding dat een onderzoek is gestart.
 3. Tijdens het onderzoek probeert de gemeente duidelijkheid te krijgen over uw gegevens. Zij kan u vragen documenten aan te leveren als bewijsmateriaal. In geval van adresonderzoek, kan de gemeente personen benaderen die informatie kunnen geven over uw adresgegevens. Ook vraagt de gemeente verschillende instanties om informatie. Gaat het om andere onderzoeken, zoals een nationaliteitsonderzoek, dan moet u in eerste instantie zelf met bewijs komen.
 4. Als dat nodig is, worden uw persoonsgegevens aangepast. Is dat het geval, dan ontvangt u hierover een brief van de gemeente.

Wat heeft u nodig?

Om een onderzoek in te stellen, heeft de gemeente een aanleiding nodig. U kunt het beste zoveel mogelijk documenten en bewijzen meenemen, die aantonen dat uw persoonsgegevens niet juist zijn vastgelegd.

De gemeente beslist binnen 4 weken over het aanpassen van de gegevens. Gaat het om gegevens over uw burgerlijke staat of nationaliteit? Dan kan de gemeente de termijn met 8 weken verlengen. Het verwijderen van gegevens van vóór een adoptie of geslachtsverandering gebeurt binnen 4 weken.

Duurt deze termijn te lang? Bijvoorbeeld omdat u boetes krijgt door de foute gegevens? Vraag hulp bij het Meldpunt fouten in overheidsregistraties.

Als uw gegevens in de BRP niet kloppen, moet u dit kunnen bewijzen. U moet ook kunnen aantonen wat de juiste gegevens zijn.

De voorwaarden voor het wijzigen of verwijderen van de gegevens na adoptie of geslachtswijziging zijn: 

 • Er is sprake van adoptie of geslachtswijziging.
 • Het gaat om gegevens van vóór de adoptie of de geslachtswijziging.
 • De adoptie of geslachtswijziging is afgerond. 
 • Bij een geslachtswijziging: u bent ouder dan 16 jaar.

Bent u het niet eens met de genomen beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Dit doet u binnen 10 dagen na de datum van de bekendmaking.

Wijziging op basis van adoptie

Op schriftelijk verzoek van de adoptieouders van een kind jonger dan 16 jaar of op schriftelijk verzoek van een geadopteerd kind van 16 jaar en ouder, kunnen gegevens van voor de adoptie worden verwijderd.

De gegevens die gewijzigd of verwijderd kunnen worden:

 • gegevens over de naam;
 • gegevens over de moeder of de vader;
 • gegevens over de bij de adoptie verloren nationaliteit;
 • gegevens over de gemeente van inschrijving en het adres in die gemeente alsmede over het verblijf in Nederland en het vertrek uit Nederland.

Wijziging als gevolg van geslachtswijziging

Daarnaast kan het gemeentebestuur op schriftelijk verzoek van de betrokkene de gegevens verwijderen of veranderen als gevolg van een geslachtwijziging. Hiervoor hoeft geen feitelijke 'ombouw' van het lichaam te hebben plaats gevonden. De overtuiging van de transgender is al voldoende.

De gegevens die gewijzigd of verwijderd kunnen worden:

 • gegevens over de naam;
 • gegevens over het geslacht;
 • gegevens over het gebruik van de geslachtsnaam van de echtgenoot, de eerdere echtgenoot, de geregistreerde partner of de eerdere geregistreerde partner.

Fouten in uw persoonsgegevens

Ook anderen (zoals de Belastingdienst, woningcorporaties of de bewoner van uw vroegere adres) kunnen fouten in uw persoonsgegevens vaststellen en deze doorgeven aan de gemeente.

De meest onderzochte gegevens zijn het woonadres en gegevens over de nationaliteit.

Adresonderzoek

Bent u verhuisd, maar staat iemand nog op uw adres ingeschreven die daar niet meer woont? Dan kunt u dat gemakkelijk aan de gemeente doorgeven. De gemeente start dan een adresonderzoek en probeert de persoon in te schrijven op het juiste adres.

Voor het doorgeven van een wijziging in uw persoonlijke gegevens kunt u terecht in stadhuis Deventer. In Bathmen en Schalkhaar kunt u niet terecht voor het doorgeven van een wijziging in uw persoonlijke gegevens.

Voor het instellen van een onderzoek kunt u terecht op de locaties stadhuis DeventerBathmen en Schalkhaar.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.