Logo gemeente Deventer

Nederlander worden door naturalisatie

Woont u langer dan 5 jaar in Nederland, Curacao, Sint Maarten of Aruba, of in de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba en heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u zich laten naturaliseren tot Nederlander. U heeft vanaf dat moment dezelfde rechten en plichten als een Nederlander.

 • Vraag bij Publiekscontacten of u in aanmerking komt voor het Nederlanderschap. U belt hiervoor naar telefoonnummer 14 0570.
 • Komt u in aanmerking, dan maakt u een afspraak om de aanvraag te starten.
 • U betaalt bij de aanvraag. Als uw aanvraag is afgewezen, krijgt u het geld niet terug.
 • Als u aan alle voorwaarden voldoet en u de juiste documenten heeft, stuurt de gemeente een advies naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
 • De IND beoordeelt uw aanvraag.
 • U krijgt bericht van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de toekenning of afwijzing van uw aanvraag.
 • Als uw aanvraag is toegekend, gaat uw voorstel voor Nederlanderschap naar de Koning. Hij zet zijn handtekening onder het voorstel op het koninklijk besluit.
 • Hierna krijgt u van de gemeente een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Deelname aan deze ceremonie is een voorwaarde om Nederlander te worden. Tijdens de ceremonie legt u de verklaring van verbondenheid af.
 • 5 werkdagen na de naturalisatieceremonie kunt u bij Publiekscontacten een Nederlands paspoort en/of Nederlandse identiteitskaart aanvragen.

Bij uw aanvraag voor naturalisatie heeft u verschillende documenten nodig. Welke documenten dit zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Informeer hiernaar bij Publiekscontacten via telefoonnummer 14 0570.

Tarieven 2024

Enkelvoudige naturalisatie (laag tarief) € 760*
Enkelvoudige naturalisatie (hoog tarief) € 1.023  
Gemeenschappelijke naturalisatie (laag tarief) € 1.044*
Gemeenschappelijke naturalisatie (hoog tarief) € 1.305  
Minderjarig kind € 151  

*Heeft u een verblijfsvergunning asiel of bent u staatloos, dan komt u in aanmerking voor een laag tarief.

U betaalt bij de aanvraag. Met PIN betalen heeft onze voorkeur. Betalen met creditcard is niet mogelijk. Als uw aanvraag is afgewezen, krijgt u het geld niet terug.

De naturalisatieprocedure duurt maximaal 12 maanden.

Als u fraude pleegt bij het krijgen van het Nederlanderschap, loopt u het risico dat u het Nederlanderschap direct kwijtraakt. Hierdoor kunt u staatloos worden.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor naturalisatie als:

 • u 18 jaar of ouder bent;
 • u minimaal 5 jaar onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning woont in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius of Saba. Er zijn een aantal uitzonderingen, zie de website van de IND;
 • u voldoende bent ingeburgerd;
 • u van goed gedrag bent. Dit houdt in dat u de laatste 5 jaar geen gevangenisstraf heeft uitgezeten, geen leer- of taakstraf heeft uitgevoerd en geen hoge geldboete heeft betaald of opgelegd gekregen. Er staat geen strafzaak tegen u open;
 • u afstand doet van uw huidige nationaliteit. Er zijn een aantal uitzonderingen, zie de website van de IND;
 • u de verklaring van verbondenheid aflegt.

Minderjarig

Iemand die minderjarig is, kan met de ouders mee naturaliseren. In sommige gevallen kan apart om naturalisatie worden gevraagd.

Latente Nederlander

Wilt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen en bent u voor 1 januari 1985 geboren uit een Nederlandse moeder en een buitenlandse vader? Dan bent u een zogenoemde latente Nederlander. U kunt dan mogelijk Nederlander worden door optie.

Voor de aanvraag van naturalisatie kunt u terecht in stadhuis Deventer. In Bathmen en Schalkhaar kunt u niet terecht voor de aanvraag van naturalisatie.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.