Logo gemeente Deventer

Parkeerbelasting

Parkeert u de auto bij een parkeermeter of -automaat? Dan moet u parkeerbelasting betalen. U betaalt de parkeerbelasting in de vorm van parkeergeld.

Als u de auto parkeert bij een parkeermeter of -automaat, betaalt u parkeergeld. De parkeerautomaten in Deventer maken gebruik van kentekenparkeren. Het papieren bewijs van uw betaling bij de parkeerautomaat, kunt u meenemen voor uw eigen administratie. Deze hoeft u niet achter uw voorruit te plaatsen. Als u parkeert bij een parkeermeter, krijgt u geen papieren bewijs.

Team Toezicht & Handhaving controleert geparkeerde auto's. De medewerkers kijken of er voldoende parkeergeld is betaald. Is dat niet het geval, dan krijgt u een naheffingsaanslag parkeerbelastingen (parkeerbon). De parkeerbon doet de medewerker van Team Toezicht & Handhaving achter de ruitenwisser.

De hoogte van het parkeergeld kan verschillen. Kijk voor de tarieven op de parkeermeter of -automaat waarbij u parkeert.

Heeft u een naheffingsaanslag parkeerbelastingen (parkeerbon) gekregen, maar bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u na ontvangst van de naheffingsaanslag binnen 6 weken bezwaar maken. De naheffingsaanslag heeft u ontvangen op de voorruit van uw voertuig. Vervolgens ontvangt u per post de kennisgeving naheffingsaanslag parkeerbelastingen met daarop de betalingsmogelijkheden.

Heeft u geen naheffingsaanslag parkeerbelastingen (parkeerbon) aangetroffen? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen deze kennisgeving naheffingsaanslag parkeerbelastingen.

Wilt u digitaal bezwaar maken? U kunt direct inloggen op het bezwaarformulier parkeerbelasting. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. U stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar. Deze werkt bij de Regionale Belastingsamenwerking.

U stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar:

Regionale Belastingsamenwerking
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Voor de naheffingsaanslag parkeerbelasting kunt u geen betalingsregeling, uitstel van betaling of kwijtschelding aanvragen.

In de Polstraatgarage mag u alleen parkeren met een geldige parkeervergunning Binnenstad. Heeft u geen geldige parkeervergunning, dan kunt u een parkeerbon krijgen.

De opbrengst van de parkeerbelasting gebruikt de gemeente Deventer om het parkeren in de gemeente te regelen.

Heeft u vragen? Bel, app of kom langs.