Logo gemeente Deventer

Teruggave van belastingen

Gaat u verhuizen naar een andere gemeente en heeft u alle gemeentelijke belastingen en heffingen voor dit jaar al betaald? Dan kunt u in principe de betaalde afvalstoffenheffing en rioolheffing (gedeeltelijk) terugkrijgen.

Verhuist u in de loop van het jaar naar een andere gemeente en laat u zich daar ook inschrijven in het bevolkingsregister? Dan ontvangt u automatisch vermindering voor:

  • de afvalstoffenheffing
  • de rioolheffing
  • eventueel de toeslag afvalstoffenheffing
  • eventueel de hondenbelasting

U ontvangt een teruggave voor het aantal hele maanden dat in dat jaar nog niet is verstreken.

 

Aanslag onroerendezaakbelastingen uitgezonderd

De aanslag onroerendezaakbelastingen (OZB eigenaarsdeel) komt niet in aanmerking voor teruggave. Daar staat tegenover dat u na de verhuizing op uw nieuwe adres voor hetzelfde jaar geen nieuwe aanslag onroerendezaakbelastingen krijgt opgelegd. De notaris verrekent de onroerendezaakbelastingen met de nieuwe eigenaar. Voor de andere belastingen bestaat er mogelijk wel recht op ontheffing.

 

Verhuizen binnen de gemeente

Bij verhuizing binnen de gemeente ontvangt u geen teruggave van belasting, omdat u de aanslagen van uw oude adres meeneemt naar uw nieuwe adres. Van deze regel wordt meestal afgeweken, als u inwonend wordt.

 

Contact

Heeft u vragen? Bel, app of kom langs.