Verkeer in Deventer

Deventer is een gastvrije stad voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Daarom richt het verkeersbeleid in Deventer zich op een goede verkeersstructuur, passend openbaar vervoer en voldoende parkeerplaatsen voor auto en fiets in elk deel van de gemeente.

Deventer is voor autoverkeer goed bereikbaar met haar ligging aan de A1 en het aansluitend regionaal wegennet. En Deventer wil de bereikbaarheid nog verder verbeteren:

  • bericht aan de stad: 'Deventer binnen bereik' (pdf, 1,2 MB). Hierin leest u het samenhangend advies over kwesties op het gebied van bereikbaarheid en parkeren in heel Deventer;
  • nota Herijking Hoofdwegenstructuur (pdf, 4,4 MB). Hierin staat hoe de Deventer verkeersstructuur zich de komende jaren ontwikkelt;
  • Beleidskader Verkeer en vervoer (pdf, 4,5 MB). Dit bevat de uitgangspunten voor het verkeers- en vervoerbeleid;
  • bij Auto leest u wat Deventer nog meer doet om goed bereikbaar te blijven voor bewoners en bezoekers, bijvoorbeeld voorzieningen voor Parkeren.

Verkeersveiligheid

In het beleidsplan 'Deventer Veilig op Weg' staat hoe de gemeente nu en in de komende jaren werkt aan verkeersveiligheid. Lees meer hierover op de pagina Verkeersveiligheid. De verkeersveiligheidsbrief geeft antwoord op vragen als: waar in Deventer gebeuren de meeste ongelukken, hoe ontwikkelt de verkeersveiligheid zich ten opzichte van de rest van Nederland.

Openbaar vervoer

Met het openbaar vervoer zijn belangrijke voorzieningen als ziekenhuis, scholen, winkels en bedrijven op een duurzame manier bereikbaar. Lees welke maatregelen de gemeente wil nemen om het openbaar vervoer te versterken.

Fiets

Met haar fietsbeleid wil de gemeente bereiken dat meer mensen vaker de fiets pakken. Deventer streeft ernaar om in 2015 tot de top 3 van middelgrote steden in Nederland te horen als het gaat om het gebruik van de fiets en de kwaliteit van de voorzieningen voor fietsers.

Deelmobiliteit

De manier waarop we ons verplaatsen verandert. We zien in toenemende mate dat deelfietsen, deelauto’s en deelscooters worden gebruikt door reizigers om van A naar B te komen. Lees meer over de proef met elektrische deelscooters van Go Sharing.

Slim Reizen Stedendriehoek

Overheden en werkgevers werken samen aan een duurzame, vitale, bereikbare regio. Slim werken en bewust en anders reizen maakt organisaties niet alleen beter bereikbaar, maar ook aantrekkelijker als werkgever.

Slim Reizen Stedendriehoek geeft ook een overzicht van alle vervoersdiensten in Apeldoorn, Zutphen en Deventer, bijvoorbeeld de OV-fiets, fietsenstallingen, deelauto's.

Vrachtverkeer

In 2017 heeft de gemeente Deventer de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek ondertekend. Hiermee spreekt Deventer uit dat zij gaat voor een emissievrije stadsdistributie in 2025. Doel is een schonere en leefbaardere binnenstad. De gemeente werkt hierin samen met diverse partijen in het stadscentrum.

Ondernemers, vervoerders en leveranciers binnen de Stedendriehoek hebben in Deventer, Apeldoorn en Zutphen met verschillende regels, venstertijden en ontheffingen te maken. Meer informatie vindt u op de pagina Vrachtverkeer.

Wegwerkzaamheden

Op verschillende plaatsen voert de gemeente groot onderhoud uit aan wegen. Een overzicht van lopende projecten vindt u op de website nogknapper.deventer.nl.

English Deutsch