Logo gemeente Deventer

Verkeer in Deventer

Deventer is een gastvrije stad voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Daarom richt het verkeersbeleid in Deventer zich op een goede verkeersstructuur, passend openbaar vervoer en voldoende parkeerplaatsen voor auto en fiets in elk deel van de gemeente.

Deventer is voor autoverkeer goed bereikbaar met haar ligging aan de A1 en het aansluitend regionaal wegennet. En Deventer wil de bereikbaarheid nog verder verbeteren:

  • bericht aan de stad: 'Deventer binnen bereik' (pdf, 1,2 MB). Hierin leest u het samenhangend advies over kwesties op het gebied van bereikbaarheid en parkeren in heel Deventer;
  • nota Herijking Hoofdwegenstructuur (pdf, 4,4 MB). Hierin staat hoe de Deventer verkeersstructuur zich de komende jaren ontwikkelt;
  • Beleidskader Verkeer en vervoer (pdf, 4,5 MB). Dit bevat de uitgangspunten voor het verkeers- en vervoerbeleid.

 

Autoverkeer

Deventer is voor autoverkeer goed bereikbaar met haar ligging aan de A1 en het aansluitend regionaal wegennet. Om ook in de toekomst goed bereikbaar te blijven, werkt Deventer onder meer aan verbetering van de Hanzeweg en voldoende parkeerplaatsen op loopafstand van de binnenstad. 

Het autoverkeer binnen Deventer wordt gebundeld op een aantal hoofdassen, zoals de Hanzeweg/Henri Dunantlaan en Snipperlingsdijk/Holterweg. De toekomstige verbreding van de A1 zorgt voor een blijvende bereikbaarheid van Deventer naar en vanuit andere delen van Nederland. Meer over de A1-verbreding leest u op de website van Rijkswaterstaat.

De Wilhelminabrug vervult een steeds belangrijker functie voor het verkeer dat een relatie heeft met de binnenstad.

 

Parkeren

Parkeren in een parkeergarage is in het centrum goedkoper dan op straat. Bent u inwoner van Deventer of heeft u hier een bedrijf, dan kunt u een vergunning voor parkeren aanvragen. Lees meer over parkeergarages, vergunningen en Belparkeren op de pagina Parkeren.

 

Openbaar vervoer

Met het openbaar vervoer zijn belangrijke voorzieningen als ziekenhuis, scholen, winkels en bedrijven op een duurzame manier bereikbaar. Lees welke maatregelen de gemeente wil nemen om het openbaar vervoer te versterken.

 

Fiets

Met haar fietsbeleid wil de gemeente bereiken dat meer mensen vaker de fiets pakken. Deventer streeft ernaar om in 2015 tot de top 3 van middelgrote steden in Nederland te horen als het gaat om het gebruik van de fiets en de kwaliteit van de voorzieningen voor fietsers.

 

Deelmobiliteit

De manier waarop we ons verplaatsen verandert. We zien in toenemende mate dat deelfietsen, deelauto’s en deelscooters worden gebruikt door reizigers om van A naar B te komen.

Lees meer over de proef met elektrische deelscooters van Go Sharing. Daarnaast zijn er verschillende aanbieders, waaronder Greenwheels, MyWheels en SnappCar, die deelauto’s aanbieden in Deventer. Kijk op www.ritjeweg.nl voor meer informatie en het aanbod van deelauto’s in uw buurt.

 

Slim en schoon reizen

Overheden en werkgevers werken samen aan een duurzame, vitale, bereikbare regio. Slim werken en bewust en anders reizen maakt organisaties niet alleen beter bereikbaar, maar ook aantrekkelijker als werkgever. Kijk op de website Slim en Schoon Reizen.

 

Vrachtverkeer

In 2017 heeft de gemeente Deventer de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek ondertekend. Hiermee spreekt Deventer uit dat zij gaat voor een emissievrije stadsdistributie in 2025. Doel is een schonere en leefbaardere binnenstad. De gemeente werkt hierin samen met diverse partijen in het stadscentrum.

Ondernemers, vervoerders en leveranciers binnen de Stedendriehoek hebben in Deventer, Apeldoorn en Zutphen met verschillende regels, venstertijden en ontheffingen te maken. Meer informatie vindt u op de pagina Vrachtverkeer.

 

Wegwerkzaamheden

Op verschillende plaatsen voert de gemeente groot onderhoud uit aan wegen. Een overzicht van lopende projecten vindt u op de website nogknapper.deventer.nl.