Logo gemeente Deventer

Afvalstoffenheffing betalen

Voor de inzameling van huishoudelijk afval betaalt u afvalstoffenheffing. Deventer kent diftar (afkorting van gedifferentieerde tarieven). Met diftar heeft u zelf invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing.

De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast deel en een variabel deel. Het variabele deel wordt bepaald door het aantal keren dat u de grijze container aan de weg zet of restafval in de ondergrondse container doet. Hierdoor heeft u zelf invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing.

De afvalstoffenheffing wordt in 2 delen in rekening gebracht. Het 1e deel bestaat uit het basistarief. Dat betaalt u ook wanneer u uw containers niet aanbiedt om te legen. Daarnaast is er een 2e deel: het tarief per keer dat u afval aanbiedt. Na afloop van het jaar ontvangt u de aanslag voor het aantal aanbiedingen van uw containers.

Het basistarief voor 2023 is € 198,12. Heeft u een container van 240 liter of een extra container, dan geldt een toeslag van € 36. Op de aanslag 2023 vindt u de afrekening van het aantal aanbiedingen in 2022.

 

Variabele tarieven per aanbieding (tarieven 2022)

Ondergrondse container, 50 liter € 3,35
Container van 140 liter € 9,37
Container van 240 liter € 16,07

 

Variabele tarieven per aanbieding (tarieven 2023)

Ondergrondse container, 25 liter € 1,67
Ondergrondse container, 50 liter € 3,35
Container van 140 liter € 9,37
Container van 240 liter € 16,07

 

Elk huishouden dat aan de ophaalroute ligt betaalt afvalstoffenheffing. Dit geldt ook als u uw afval nooit meegeeft.

Verhuizing

  • Bij verhuizing naar een andere gemeente of vertrek naar het buitenland bent u geen afvalstoffenheffing meer verschuldigd met ingang van de maand volgend op uw verhuisdatum.
  • Bij verhuizing binnen de gemeente verandert er niets aan de aanslag afvalstoffenheffing.

Kamerverhuur

Bij meervoudig gebruik van een pand (zoals particuliere kamerverhuur) wordt de aanslag afvalstoffenheffing verzonden naar de eigenaar/verhuurder van het pand. De eigenaar/verhuurder kan de kosten van deze heffing doorberekenen aan de huurder(s).

Bijdrageregeling medisch afval

Heeft u door ziekte veel medisch afval? Dan kunt u mogelijk een bijdrage krijgen voor de ledigingen afvalstoffenheffing. In 2023 is deze bijdrage € 129,70 per jaar. De bijdrage is geregeld vanuit de bijdrageregeling medisch afval. U kunt ook een extra grijze container aanvragen. De levering van een extra grijze container is gratis, voor de ledigingen van de container zelf betaalt u de normale kosten.

Voor 2022 kunt u geen aanvraag meer doen voor de bijdrage. Wilt u voor 2023 een aanvraag doen? De bijdrage in de afvalstoffenheffing vraagt u aan met het aanvraagformulier (pdf, 103 KB). Het postadres vindt u onder het tabblad Contact.

Afvalcontainers en milieupas bij verhuizing

Als u gaat verhuizen, dan wordt u op de verhuisdatum ingeschreven op uw nieuwe adres en uitgeschreven op uw oude adres. Blijft er niemand meer wonen op uw oude adres, dan worden de afvalcontainers en de milieupas van dat adres automatisch geblokkeerd. U kunt de afvalcontainers en de milieupas dan niet meer gebruiken.

Heeft u na de verhuisdatum nog afval bij uw oude adres? Bij verhuizing binnen de gemeente Deventer kunt u de verhuispas gebruiken voor het afvoeren van het afval. U kunt het afval ook meenemen naar uw nieuwe adres en het daar in de afvalcontainers doen. De afvalcontainers op het oude adres moet u leeg achterlaten.

Let op: er zijn commerciële WOZ-bureaus die aanbieden om gratis bezwaar voor u te maken. Dit kost de gemeente onnodig veel geld. Daarnaast kunt u sneller en makkelijker zélf contact opnemen met de gemeente.

Bezwaar maken

Wilt u een online bezwaarschrift indienen? U kunt direct inloggen op uw persoonlijke bezwaarformulier. Daar staat een invulformulier dat specifiek op uw aanslag van toepassing is. Zo weet u zeker dat u het bezwaar volledig en juist invult. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. U stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar. Deze werkt bij de Regionale Belastingsamenwerking.

De bezwaartermijn loopt tot en met 11 april 2023. 

Bekijk de video over WOZ-waarde (3 minuten en 45 seconden) met uitleg over de WOZ-waarde. Hierin ziet u hoe de waardebepaling van uw woning in zijn werk gaat.

Snel Antwoord

Via Snel Antwoord zijn dit jaar meer vragen binnengekomen dan de afgelopen jaren. Deze vragen goed en zorgvuldig beantwoorden, lukte niet vóór 25 maart 2023. Omdat we elke vraag zorgvuldig willen behandelen, wordt uw Snel Antwoord aangemerkt als formeel bezwaarschrift. Hierdoor heeft u zekerheid dat uw vraag beantwoord wordt en u niet wordt beperkt in uw rechtsbescherming. Als u nog geen antwoord gekregen heeft op uw Snel Antwoord vraag, bent u hierover schriftelijk geïnformeerd.

Circulus

Meer informatie over diftar vindt u bij Circulus. Deze afvalbeheerder verzamelt en verwerkt het huishoudelijk afval in Deventer. Op hun website vindt u onder andere informatie over het scheiden van afval.

Bekijk daarnaast de pagina's Afval en Afvalinzameling op onze website.

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

Kunt u de aanslag afvalstoffenheffing niet betalen? Vraag dan om kwijtschelding. In 2023 is het maximale bedrag € 254,34. Dit bedrag bestaat uit het vaste deel van de afvalstoffenheffing van € 198,12 en een variabel deel van € 56,22. U kunt geen kwijtschelding krijgen voor de toeslag die u betaalt voor een container van 240 liter of een extra container.

Hoe u kwijtschelding aanvraagt, leest u op de pagina Kwijtschelding belastingen.

Heeft u vragen? Bel, app of kom langs.