Logo gemeente Deventer

Onroerendezaakbelasting (ozb) betalen

Hoeveel u betaalt hangt af van de WOZ-waarde van uw pand op de waardepeildatum 1 januari 2023 en de hoogte van de tarieven. Hogere WOZ-waarde, lager OZB-tarief. Wat betekent een hogere WOZ-waarde voor u en voor de hoogte van de onroerendezaakbelastingen? We leggen het uit in deze video over onroerendezaakbelastingen (4 minuten en 3 seconden).

De onroerendezaakbelastingen is een percentage van de waarde van uw pand (WOZ). Hierbij zijn voor 2024 de volgende percentages gebruikt:

Woningen

Eigenarenbelasting 0,1083%

 

Niet-woningen (zoals bedrijfspand)

Eigenarenbelasting 0,3917%
Gebruikersbelasting 0,2738%

 

Denkt u dat de hoogte van de WOZ-waarde niet goed is vastgesteld? Of heeft u een andere vraag?

Geef het aan via het formulier snelantwoord@dowr.nl of scan de QR-code op uw belastingaanslag of persoonlijke belastingpagina. Dat kan tot en met 24 maart 2024.

Vermeld waarom u reageert. Binnen een paar werkdagen ontvangt u een antwoord op uw vraag. Bent u het niet eens met dit antwoord, dan kunt u binnen de wettelijke termijnen bezwaar maken. Deze termijn loopt tot en met 8 april 2024.

Bezwaar maken

Heeft u uw vraag gesteld via het formulier snelantwoord@dowr.nl of de QR-code? Dan hoeft u nog geen bezwaar te maken. Wacht u eerst het antwoord af en maak daarna eventueel bezwaar.

Waarom contact met de gemeente?

Met vragen over de WOZ-waarde kunt u als inwoner zelf contact opnemen met Gemeente Deventer. Door contact op te nemen met ons en niet met een commercieel bureau, bespaart Gemeente Deventer veel gemeenschapsgeld. Met dit geld kunnen we mooie dingen doen in de stad en dorpen. Bekijk de video (1 minuut, 24 seconden).

Woning of bedrijfspand in aanbouw

Laat u een woning of bedrijfspand bouwen? Dan betaalt u hierover ook onroerendezaakbelastingen. Het maakt daarbij niet uit of u dat jaar al onroerendezaakbelastingen betaalt voor een ander adres.

Verhuizing

De Regionale Belastingsamenwerking gaat uit van de situatie op 1 januari van het betreffende jaar. Als u 2 januari verhuist, moet u toch de belasting voor het hele jaar betalen. In dat geval kan het een optie zijn de betaling van de WOZ te verrekenen bij de verkoop van het pand.

Is een hogere WOZ-waarde ook een hogere onroerendezaakbelastingen?

Heeft u gemerkt dat de waarde van uw huis is veranderd, en bent u bezorgd dat dit automatisch betekent dat u meer onroerendezaakbelastingen (OZB) moet betalen? Goed nieuws: de hoogte van de OZB gaat niet gelijk op met de waardeontwikkeling van uw huis.

Hoewel de waarde van uw woning kan stijgen of dalen, betekent dit niet per se dat uw OZB veel omhoog of omlaag gaat. De tarieven worden namelijk berekend door het bedrag dat de gemeente nodig heeft aan OZB-geld, te verdelen over alle huizenbezitters.

Dus zelfs als de waarde van uw huis verandert, blijven de belastingen redelijk stabiel. De gemiddelde OZB-aanslag stijgt in 2024 met 3%.

Via uw persoonlijke belastingpagina kunt u uw WOZ-beschikking en het aanslagbiljet van zowel 2024 als 2023 bekijken. Zo kunt u de hoogte van de aanslagen OZB vergelijken.

Bekijk voor uitgebreide uitleg de video over onroerendezaakbelastingen (4 minuut en 3 seconden).

Bepaling tarieven

De gemeenteraad bepaalt zelf de tarieven voor de onroerendezaakbelastingen. Het tarief wordt gekoppeld aan de waarde van uw woning of pand. Daarmee wordt de jaarlijkse onroerendezaakbelastingen voor u bepaald. De tarieven variëren per gemeente. Het is dus goed mogelijk dat bekenden in een andere gemeente meer of minder belasting betalen, terwijl hun pand net zo veel waard is als uw pand. Bekijk de video met uitleg over de WOZ-waarde (1 minuut en 45 seconden) om te zien hoe de waardebepaling van uw woning in zijn werk gaat. Er is ook een video over de tarieven onroerendezaakbelastingen (4 minuten en 3 seconden).

Heeft u vragen? Mail, bel of kom langs.