Logo gemeente Deventer

Onroerendezaakbelasting (ozb) betalen

Hoeveel u betaalt hangt af van de WOZ-waarde van uw pand op de waardepeildatum 1 januari 2022 en de hoogte van de tarieven. Hogere WOZ-waarde, lager OZB-tarief. Wat betekent een hogere WOZ-waarde voor u en voor de hoogte van de onroerendezaakbelastingen? We leggen het uit in deze video over onroerendezaakbelastingen (4 minuten en 3 seconden).

De onroerendezaakbelastingen is een percentage van de waarde van uw pand (WOZ). Hierbij zijn voor 2023 de volgende percentages gebruikt:

Woningen

Eigenarenbelasting 0,1096%

 

Niet-woningen (zoals bedrijfspand)

Eigenarenbelasting 0,3948%
Gebruikersbelasting 0,2931%

 

Let op: er zijn commerciële WOZ-bureaus die aanbieden om gratis bezwaar voor u te maken. Dit kost de gemeente onnodig veel geld. Daarnaast kunt u sneller en makkelijker zélf contact opnemen met de gemeente.

Bezwaar maken

Wilt u een online bezwaarschrift indienen? U kunt direct inloggen op uw persoonlijke bezwaarformulier. Daar staat een invulformulier dat specifiek op uw aanslag van toepassing is. Zo weet u zeker dat u het bezwaar volledig en juist invult. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. U stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar. Deze werkt bij de Regionale Belastingsamenwerking.

De bezwaartermijn loopt tot en met 11 april 2023.

In deze video over WOZ-waarde (3 minuten en 45 seconden) leggen we uit hoe de WOZ-waarde tot stand komt. In de video over onroerendezaakbelastingen (4 minuten en 3 seconden) vertellen we meer over de tarieven.

Snel Antwoord

Via Snel Antwoord zijn dit jaar meer vragen binnengekomen dan de afgelopen jaren. Deze vragen goed en zorgvuldig beantwoorden, lukte niet vóór 25 maart 2023. Omdat we elke vraag zorgvuldig willen behandelen, wordt uw Snel Antwoord aangemerkt als formeel bezwaarschrift. Hierdoor heeft u zekerheid dat uw vraag beantwoord wordt en u niet wordt beperkt in uw rechtsbescherming. Als u nog geen antwoord gekregen heeft op uw Snel Antwoord vraag, bent u hierover schriftelijk geïnformeerd.

Woning of bedrijfspand in aanbouw

Laat u een woning of bedrijfspand bouwen? Dan betaalt u hierover ook onroerendezaakbelastingen. Het maakt daarbij niet uit of u dat jaar al onroerendezaakbelastingen betaalt voor een ander adres.

Verhuizing

De Regionale Belastingsamenwerking gaat uit van de situatie op 1 januari van het betreffende jaar. Als u 2 januari verhuist, moet u toch de belasting voor het hele jaar betalen. In dat geval kan het een optie zijn de betaling van de WOZ te verrekenen bij de verkoop van het pand.

Bepaling tarieven

De gemeenteraad bepaalt zelf de tarieven voor de onroerendezaakbelastingen. Het tarief wordt gekoppeld aan de waarde van uw woning of pand. Daarmee wordt de jaarlijkse onroerendezaakbelastingen voor u bepaald. De tarieven variëren per gemeente. Het is dus goed mogelijk dat bekenden in een andere gemeente meer of minder belasting betalen, terwijl hun pand net zo veel waard is als uw pand. Bekijk de video met uitleg over de WOZ-waarde (3 minuten en 45 seconden) om te zien hoe de waardebepaling van uw woning in zijn werk gaat. Er is ook een video over de tarieven onroerendezaakbelastingen (4 minuten en 3 seconden).

Heeft u vragen? Bel, app of kom langs.