Logo gemeente Deventer

Onroerendezaakbelasting betalen

U betaalt een eigenarengedeelte onroerendezaakbelastingen als u eigenaar bent van een woning, bedrijfspand of grond. U betaalt een gebruikersgedeelte als u gebruiker bent van een bedrijfspand.

Het te betalen bedrag vindt u terug op de aanslag gemeentelijke belastingen. Deze aanslag ontvangt u elk jaar in februari. U krijgt hem via de post of online via de MijnOverheid berichtenbox.

Hoeveel u betaalt hangt af van de WOZ-waarde van uw pand op de waardepeildatum 1 januari 2020 en de hoogte van de tarieven.

De onroerendezaakbelastingen is een percentage van de waarde van uw pand (WOZ). Hierbij zijn voor 2021 de volgende percentages gebruikt:

Woningen

Eigenarenbelasting

0,1327%

Niet-woningen (zoals bedrijfspand)

Eigenarenbelasting

0,4146%

Gebruikersbelasting

0,3072%

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag bezwaar maken. Wilt u een online bezwaarschrift indienen? U kunt direct inloggen op uw persoonlijke bezwaarformulier. Daar staat een invulformulier dat specifiek op uw aanslag van toepassing is. Zo weet u zeker dat u het bezwaar volledig en juist invult. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. U stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar. Deze werkt bij de Regionale Belastingsamenwerking.

Woning of bedrijfspand in aanbouw

Laat u een woning of bedrijfspand bouwen? Dan betaalt u hierover ook onroerendezaakbelastingen. Het maakt daarbij niet uit of u dat jaar al onroerendezaakbelastingen betaalt voor een ander adres.

Verhuizing

De Regionale Belastingsamenwerking gaat uit van de situatie op 1 januari van het betreffende jaar. Als u 2 januari verhuist, moet u toch de belasting voor het hele jaar betalen. In dat geval kan het een optie zijn de betaling van de WOZ te verrekenen bij de verkoop van het pand.

Bepaling tarieven

De gemeenteraad bepaalt zelf de tarieven voor de onroerendezaakbelastingen. Het tarief wordt gekoppeld aan de waarde van uw woning of pand. Daarmee wordt de jaarlijkse onroerendezaakbelastingen voor u bepaald. De tarieven variëren per gemeente. Het is dus goed mogelijk dat bekenden in een andere gemeente meer of minder belasting betalen, terwijl hun pand net zo veel waard is als uw pand.

Heeft u vragen? Bel, app of kom langs.