Logo gemeente Deventer

WOZ-waarde

De WOZ-waarde voor het belastingjaar 2024 is de waarde van uw woning als deze zou worden verkocht op 1 januari 2023. De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor de aanslag onroerendezaakbelastingen. De waarde wordt ook gebruikt door de belastingdienst en het waterschap.

Bekijk de video met uitleg over de WOZ-waarde (1 minuut en 45 seconden) om te zien hoe de waardebepaling van uw woning in zijn werk gaat. 

Op het beschikkings- en aanslagbiljet staat de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of grond vermeld. Dit biljet ontvangt u elk jaar.

Taxatieverslag

U ontvangt bij uw beschikkings- en aanslagbiljet een verkort taxatieverslag. Hierop kunt u zien hoe de taxatie is opgebouwd en welke referentiewoningen ter onderbouwing zijn gebruikt.

De onderbouwing van uw WOZ-waarde vindt u ook op het taxatieverslag op uw persoonlijke belastingloket. U kunt het taxatieverslag ook telefonisch of via e-mail opvragen.

Denkt u dat de hoogte van de WOZ-waarde niet goed is vastgesteld? Of heeft u een andere vraag?

Geef het aan via het formulier snelantwoord@dowr.nl of scan de QR-code op uw belastingaanslag of persoonlijke belastingpagina. Dat kan tot en met 24 maart 2024.

Vermeld waarom u reageert. Binnen een paar werkdagen ontvangt u een antwoord op uw vraag. Bent u het niet eens met dit antwoord, dan kunt u binnen de wettelijke termijnen bezwaar maken. Deze termijn loopt tot en met 8 april 2024.

Bezwaar maken

Heeft u uw vraag gesteld via het formulier snelantwoord@dowr.nl of de QR-code? Dan hoeft u nog geen bezwaar te maken. Wacht u eerst het antwoord af en maak daarna eventueel bezwaar.

Waarom contact met de gemeente?

Met vragen over de WOZ-waarde kunt u als inwoner zelf contact opnemen met Gemeente Deventer. Door contact op te nemen met ons en niet met een commercieel bureau, bespaart Gemeente Deventer veel gemeenschapsgeld. Met dit geld kunnen we mooie dingen doen in de stad en dorpen. Bekijk de video (1 minuut, 24 seconden).

Met welke gegevens wordt de WOZ-waarde bepaald?

Meetbare kenmerken van de woning:

 • De grootte (gebruiksoppervlakte, perceelgrootte);
 • Het bouwjaar;
 • Het adres/ de buurt;
 • Het type pand (vrijstaande woning, appartement of rijwoning;
 • Welke hoeveel bijgebouwen (garage, tuinhuis, dakkapel of balkon) er zijn.

Beoordelingskenmerken woning en omgeving:

 • Kwaliteit
 • Onderhoud
 • Uitstraling
 • Doelmatigheid
 • Voorzieningen
 • Ligging

Het taxatiemodel uitgelegd in 4 stappen

 1. Alle verkoopprijzen binnen de DOWR-gemeenten worden verzameld en onderzocht. Dit is de basis voor de waardering van uw woning.
 2. De woning wordt gewaardeerd op basis van de gebruiksoppervlakte. Uit alle verkopen van de vergelijkbare woningen ontstaat een gemiddelde prijs per vierkante meter gebruiksoppervlakte. Deze wordt gebruikt om de waarde van de woning te bepalen. De gemiddelde prijs per vierkante meter wordt eventueel gecorrigeerd voor kwaliteit, onderhoud, uitstraling en doelmatigheid.
 3. De grond wordt gewaardeerd op basis van het aantal vierkante meters van het perceel. Er geldt een prijs per vierkante meter.
 4. Bijgebouwen worden gewaardeerd met behulp van een bijgebouwenmodel. In dit model wordt op basis van de uitgevoerde marktanalyse een prijs per m2 of een prijs per type bijgebouw opgenomen.

KOUDVL factoren

Alle factoren die de waarde van een woning beïnvloeden noemen we de KOUDVL factoren. KOUDVL staat voor Kwaliteit, Onderhoud, Uitstraling, Doelmatigheid, Voorzieningen en ligging. Deze factoren kennen een schaal van 1 tot 5. Waarbij 3 de standaard is. Bij een correctie op één van de KOUDVL factoren wordt de waarde van het hoofdgebouw aangepast.

De KOUDVL factoren van uw woning en de woningen waarmee vergeleken is, vindt u op het verkorte taxatieverslag bij uw aanslagbiljet. Meer informatie hierover vindt u in het verantwoordingsdocument.

WOZ-waarde woningen inzien via het WOZ-waardeloket

De meest recente WOZ-waarde van uw woning vindt u op www.wozwaardeloket.nl. U kunt hier gratis uw woning vergelijken met andere woningen bij u in de straat.

Op www.wozwaardeloket.nl vindt u ook uw WOZ-waarde van vorig jaar. Deze heeft u nodig voor uw belastingaangifte 2023.

Controle van de WOZ-waarde

Het taxatiemodel genereert een modelwaarde. Deze waarde wordt gecontroleerd door onze taxateurs. Bij deze controle gebruiken we verschillende statistische formules.

Toezicht door waarderingskamer

Na alle controles volgt er een onderzoek door de Waarderingskamer. De waarderingskamer controleert of de WOZ-waarde niet te hoog of te laag is vastgesteld en of onze processen goed in elkaar zitten. Zij geven toestemming voor het verzenden van de WOZ-beschikking, waarop de WOZ-waarde bekend wordt gemaakt. Meer informatie over de Waarderingskamer vindt u op www.waarderingskamer.nl.

Onroerendezaakbelastingen

U betaalt een eigenarengedeelte onroerendezaakbelastingen als u eigenaar bent van een woning, bedrijfspand of grond. U betaalt een gebruikersgedeelte als u gebruiker bent van een bedrijfspand.

Heeft u vragen? Mail, bel of kom langs.