Verhuizen

Gaat u binnen de gemeente Deventer verhuizen of wilt u zich hier vestigen vanuit een andere plaats in Nederland? Geef uw verhuizing binnen 5 dagen door aan de gemeente. Doe dit voor alle personen die verhuizen. U kunt in 1 keer de verhuizing van uzelf, echtgenoot, geregistreerd partner en kinderen doorgeven. Kijk op tabblad Bijzonderheden voor extra informatie.

Online regelen

Verhuizing doorgeven

Een verhuizing geeft u maximaal een maand voor verhuizing en in ieder geval binnen 5 dagen na verhuizing door aan de gemeente.

Online doorgeven

DigiDU kunt uw verhuizing online doorgeven met DigiD. Vul eerst uw oude adres in, daarna uw nieuwe adres (als u nog niet in Deventer woont). 

Per e-mail krijgt u direct een ontvangstbevestiging (pdf) met zaaknummer. Wilt u contact met de gemeente over uw aanvraag? Dan heeft u dit zaaknummer nodig. U kunt uw vraag ook stellen via WhatsApp. (Het doorgeven van uw verhuizing via WhatsApp is niet mogelijk.)

Schriftelijk doorgeven

Geeft u uw verhuizing schriftelijk door, vermeld dan duidelijk de volgende gegevens:

 • volledige naam en geboortedatum van elke persoon die verhuist
 • het oude adres
 • het nieuwe adres
 • datum van de verhuizing

U stuurt deze gegevens samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van elke persoon die verhuist, naar:

Gemeente Deventer
Publiekscontacten
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Aan de balie doorgeven

U kunt uw verhuizing ook bij de balie Publiekscontacten doorgeven. Maak hiervoor online een afspraak. Met een afspraak helpen wij u binnen 5 minuten en voorkomt u dus wachttijd. Neem naar de balie een geldig legitimatiebewijs mee van elke persoon die verhuist.

Schriftelijke bevestiging

Als wij uw adreswijziging hebben verwerkt, ontvangt u hiervan binnen 5 werkdagen bericht. Het maakt daarbij niet of u de adreswijziging online, schriftelijk of aan de balie heeft doorgegeven.

Wat heeft u nodig?

 • Een geldig legitimatiebewijs van elke persoon die verhuist;
 • als u bij iemand inwoont: een schriftelijke akkoordverklaring en (een kopie van) een geldig legitimatiebewijs van de hoofdbewoner;
 • als u samenwoont: een schriftelijke machtiging en (een kopie van) een geldig legitimatiebewijs van de persoon voor wie u de verhuizing doorgeeft.

Wie kan aangifte van verhuizing doen?

 • Uzelf als u 16 jaar of ouder bent;
 • de ouders, voogd of verzorgers van minderjarigen jonger dan 16 jaar;
 • de ouders, voogd of verzorgers van inwonende minderjarigen van 16 en 17 jaar, tenzij deze personen zelf aangifte doen;
 • de curator van de onder curatele gestelde;
 • een meerderjarig kind voor ouder(s) met hetzelfde woonadres;
 • ouder(s) voor een meerderjarig kind met hetzelfde woonadres;
 • echtgenoten en geregistreerde partners die hetzelfde woonadres hebben;
 • iedere meerderjarige die daartoe schriftelijk is gemachtigd door de aanvrager.

U heeft toestemming van de hoofdbewoner nodig als u bij iemand in gaat wonen.

Nieuw in Deventer?

Bent u een nieuwe inwoner van Deventer, bekijk dan eens de pagina Nieuwe inwoners. Hier vindt u nuttige informatie en leuke tips. Ook leest u er meer over de bijeenkomst voor nieuwe inwoners.

Uitschrijving niet nodig

Verhuist u naar een andere gemeente? Of juist vanuit een andere gemeente? U hoeft zich alleen in te schrijven in de nieuwe gemeente, uitschrijving uit de oude gemeente is niet nodig.

Verhuizing nog niet verwerkt?

De gemeente mag uw adreswijziging pas verwerken op de verhuisdatum. Houd er daarom rekening mee dat uw verhuizing niet eerder wordt verwerkt, ook al heeft u de verhuizing ruim van tevoren doorgegeven. 

Adresonderzoek

Bent u verhuisd maar staat iemand nog op uw adres ingeschreven die daar niet meer woont? Dan kunt u dat gemakkelijk aan de gemeente doorgeven met het formulier Melding Adresonderzoek (pdf, 160 KB). De gemeente start dan een adresonderzoek en probeert de persoon in te schrijven op het juiste adres.

Verhuispas

Zodra u bent ingeschreven bij de gemeente Deventer, kunt u een verhuispas ophalen. Met de verhuispas kunt u gratis 100 kilogram grofvuil wegbrengen. Haal de verhuispas op bij de portier van het Recycleplein aan de Duurstedeweg of aan de Westfalenstraat. Doe dit voordat u de weegbrug oprijdt. Hierbij laat u het huurcontract, koopcontract of een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) zien. Daarnaast neemt u uw legitimatie mee. De verhuispas kunt u alleen afhalen in het jaar waarin het huur- of koopcontract is getekend.

Gebruik afvalcontainers na verhuizing

Na uw verhuizing kunt u uw nieuwe afvalcontainers niet direct laten legen. De gemeente moet uw verhuizing eerst melden aan Circulus-Berkel. Maximaal 10 werkdagen na uw verhuisdatum kunt u uw containers laten legen.

Voor het doorgeven van een verhuizing kunt u terecht op de locaties stadhuis DeventerBathmen en Schalkhaar.

Heeft u een vraag over verhuizen, dan kunt u deze stellen via WhatsApp. (Een verhuizing doorgeven is niet mogelijk via WhatsApp.)

English Deutsch