Logo gemeente Deventer

Verhuizen

Gaat u binnen de gemeente Deventer verhuizen of wilt u zich hier vestigen vanuit een andere plaats in Nederland? Geef uw verhuizing binnen 5 dagen door aan de gemeente. Doe dit voor alle personen die verhuizen. U kunt in 1 keer de verhuizing van uzelf, echtgenoot, geregistreerd partner en kinderen doorgeven.

Verhuist u vanuit Deventer naar een andere gemeente? U geeft de verhuizing dan door bij uw nieuwe gemeente.

Gaat u zich voor de 1e keer in Nederland vestigen? Of vestigt u zich opnieuw in Nederland, nadat u bent uitgeschreven uit de Basisregistratie personen? Zie de pagina Verhuizen naar Nederland.

Een verhuizing geeft u maximaal 28 dagen voor verhuizing en in ieder geval binnen 5 dagen na verhuizing door aan de gemeente.

U kunt uw verhuizing online doorgeven. U logt in met uw DigiD.

Uw verhuizing kunt u ook doorgeven aan de balie of via de post.

Schriftelijke bevestiging

Binnen 5 werkdagen na uw verhuisdatum, ontvangt u een bevestiging van uw adreswijziging. Het maakt daarbij niet uit of u uw verhuizing online, aan de balie of schriftelijk heeft doorgegeven.

Wat heeft u nodig?

 • Een geldig legitimatiebewijs van elke persoon die verhuist.
 • Als u bij iemand gaat inwonen: een toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner. Er zijn meerdere manieren om deze toestemmingsverklaring in te dienen:
  • Geeft u online uw verhuizing door, dan vult u het formulier toestemmingsverklaring inwoning (pdf, 130 KB) in. U uploadt deze samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de hoofdbewoner.

  • Geeft u online uw verhuizing door, dan kan de hoofdbewoner ook via DigiD toestemming geven voor inwoning. U hoeft dan geen formulier te uploaden. U logt zelf in met DigiD. Halverwege kan de hoofdbewoner zijn DigiD invullen. Hiermee geeft de hoofdbewoner goedkeuring voor inwoning.

  • Geeft u de verhuizing door aan de balie, dan vult u het formulier toestemmingsverklaring inwoning (pdf, 130 KB) in. U neemt dit formulier mee, samen met (een kopie van) een geldig legitimatiebewijs van de hoofdbewoner.

 • Als u gaat samenwonen: een schriftelijke machtiging en (een kopie van) een geldig legitimatiebewijs van de persoon voor wie u de verhuizing doorgeeft.
 • Als u kamerbewoner wordt: het huurcontract.

Wie kan aangifte van verhuizing doen?

 • Uzelf als u 16 jaar of ouder bent;
 • de ouders, voogd of verzorgers van minderjarigen jonger dan 16 jaar;
 • de ouders, voogd of verzorgers van inwonende minderjarigen van 16 en 17 jaar, tenzij deze personen zelf aangifte doen;
 • de curator van de onder curatele gestelde;
 • een meerderjarig kind voor ouder(s) die verhuizen naar hetzelfde woonadres;
 • ouder(s) voor een meerderjarig kind dat verhuist naar hetzelfde woonadres;
 • echtgenoten en geregistreerde partners die verhuizen naar hetzelfde woonadres;
 • iedere meerderjarige die daartoe schriftelijk is gemachtigd door de aanvrager.

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

Nieuw in Deventer?

Bent u een nieuwe inwoner van Deventer, bekijk dan eens de pagina Nieuwe inwoners. Hier vindt u nuttige informatie en leuke tips. Ook leest u er meer over de bijeenkomst voor nieuwe inwoners.

Uitschrijving niet nodig

Verhuist u naar een andere gemeente? Of juist vanuit een andere gemeente? U hoeft zich alleen in te schrijven in de nieuwe gemeente, uitschrijving uit de oude gemeente is niet nodig.

Verhuizing nog niet verwerkt?

De gemeente mag uw adreswijziging pas verwerken op de verhuisdatum. Houd er daarom rekening mee dat uw verhuizing niet eerder wordt verwerkt, ook al heeft u de verhuizing ruim van tevoren doorgegeven. 

Adresonderzoek

Bent u verhuisd maar staat iemand nog op uw adres ingeschreven die daar niet meer woont? Dan kunt u dat gemakkelijk aan de gemeente doorgeven via het Adresonderzoek. De gemeente start dan een adresonderzoek en probeert de persoon in te schrijven op het juiste adres.

Verhuispas

Met de verhuispas kunt u gratis 100 kilogram grofvuil wegbrengen. Haal de verhuispas op bij de portier van het Recycleplein aan de Westfalenstraat. Doe dit voordat u de weegbrug oprijdt. Hierbij laat u het huurcontract, koopcontract of een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) zien. Daarnaast neemt u uw legitimatie mee.

De verhuispas kunt u afhalen in het jaar waarin het huur- of koopcontract is getekend en niet eerder dan 3 maanden voor uw verhuizing. Heeft u echter het huur- of koopcontract ondertekend in december? Dan kunt u de pas uiterlijk afhalen in februari van het nieuwe jaar. 

Gebruik afvalcontainers na verhuizing

Na uw verhuizing kunt u uw nieuwe afvalcontainers niet direct laten legen. De gemeente moet uw verhuizing eerst melden aan Circulus-Berkel. Maximaal 10 dagen na uw verhuisdatum kunt u uw containers op de eerstvolgende ophaaldag laten legen.

Afvalcontainers en milieupas op uw oude adres

Op de verhuisdatum wordt u ingeschreven op uw nieuwe adres en uitgeschreven op uw oude adres. Blijft er niemand meer wonen op uw oude adres, dan worden de afvalcontainers en de milieupas van dat adres automatisch geblokkeerd. U kunt de afvalcontainers en de milieupas dan niet meer gebruiken.

Heeft u na de verhuisdatum nog afval bij uw oude adres? Bij verhuizing binnen de gemeente Deventer kunt u de verhuispas gebruiken voor het afvoeren van het afval. U kunt het afval ook meenemen naar uw nieuwe adres en het daar in de afvalcontainers doen. De afvalcontainers op het oude adres moet u leeg achterlaten.

Afvalcontainers bij overlijden laatste bewoner

Staat er na het overlijden niemand meer ingeschreven op het woonadres? De afvalcontainers en de milieupas kunt u gebruiken tot 30 dagen na het overlijden van de laatste bewoner. U kunt deze termijn verlengen. Lees meer op de pagina Aangifte doen van overlijden, tabblad Bijzonderheden.

Voor het doorgeven van een verhuizing kunt u terecht op de locaties stadhuis DeventerBathmen en Schalkhaar.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.